thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 2, 2021, 11:35 am - Lượt xem: 32 - 0.33 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:21 pm - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP CD_HL - Ngày: April 12, 2021, 3:21 pm - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:20 pm - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM MÔN TT DCN LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:20 pm - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 2 - Ngày: March 11, 2021, 10:23 am - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 4, 2021, 11:39 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 4, 2021, 11:29 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CB-L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:38 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:37 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:37 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:37 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A-L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:36 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20CH1A,B - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:36 am - Lượt xem: 81
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP 19CB - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:35 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN LTDKTD & VẼ ĐIỆN LỚP HỌC LẠI - Ngày: March 2, 2021, 11:35 am - Lượt xem: 89
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CB _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:14 am - Lượt xem: 99
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TB&HTTD LỚP 19CT - Ngày: February 2, 2021, 10:14 am - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:13 am - Lượt xem: 48
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTD LỚP 19CT _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:13 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM MÔN THUDTDK LỚP 18CT - Ngày: February 2, 2021, 10:12 am - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP 19CB _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:12 am - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM THI MÔN DK LTPLC LỚP CD_HL _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:11 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B - L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:11 am - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA CD 20_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:10 am - Lượt xem: 91
 • ĐIỂM THI MÔN THUDTDK LỚP 18CD1A, B - Ngày: February 2, 2021, 10:10 am - Lượt xem: 89
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP CD_HL - Ngày: February 2, 2021, 10:10 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT - Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚP 19CB_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CT _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:08 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CD_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:08 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CD L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:07 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TTCN LỚP 18CD1A, B_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:07 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL - Ngày: January 25, 2021, 12:01 pm - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP 19CB - Ngày: January 21, 2021, 4:14 pm - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD - Ngày: January 21, 2021, 4:14 pm - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CB - Ngày: January 21, 2021, 4:14 pm - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19TQ1A_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 77
 • ĐIỂM THI MÔN DK LTPLC LỚP 19CT1A _L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:26 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A - Ngày: January 20, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 83


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 18th of May 2021 - Lượt truy cập: