Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 18, 2022, 2:11 am - Lượt xem: 145 - 0.23 MB
 • Điểm thi môn Vi xử lý lớp 22CT,CD L1 - Ngày: November 28, 2023, 8:21 am - Lượt xem: 88
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp CD2022_HL L2 - Ngày: November 28, 2023, 8:20 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi môn Kỹ thuật cảm biến lớp 22CD1A L1 - Ngày: November 28, 2023, 8:19 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi Trang bị điện lớp 22CT1A L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:20 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi Thiết bị &HTTD lớp 22CT1A L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:19 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi TĐH quá trình CN Lớp 22CT1A L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:18 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi Điện tử công suất lớp 22CĐ, CT L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:18 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi MTTCN lớp 21CD1A L2 - Ngày: November 22, 2023, 8:17 am - Lượt xem: 28
 • Điểm quá trình Vẽ điện lớp K21_HL - Ngày: November 22, 2023, 8:15 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật L1 CD22HL - Ngày: November 6, 2023, 1:41 am - Lượt xem: 76
 • Điểm thi Cung cấp điện L1 Lớp 22CD1A - Ngày: November 6, 2023, 1:40 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi Năng lượng mặt trời L1 lớp 22CD1A - Ngày: November 6, 2023, 1:39 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi Thủy lực khí nén L1 Lớp 22CD, CT - Ngày: November 6, 2023, 1:38 am - Lượt xem: 93
 • Điểm quá trình môn Trang bị điện lớp 22CT1A - Ngày: October 25, 2023, 7:14 am - Lượt xem: 59
 • Điểm quá trình môn Thủy lực khí nén lớp 22CD1A - Ngày: October 18, 2023, 2:33 am - Lượt xem: 119
 • Điểm quá trình môn Thủy lực khí nén lớp 22CT1A - Ngày: October 18, 2023, 2:33 am - Lượt xem: 52
 • Điểm quá trình Vẽ kỹ thuật lớp 22CD_HL - Ngày: October 18, 2023, 2:32 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi môn Năng lượng tái tạo 21CH1A L1 - Ngày: August 25, 2023, 8:08 am - Lượt xem: 101
 • Điểm quá trình môn Kỹ năng mềm lớp 21CT1A - Ngày: August 25, 2023, 8:07 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi môn Kỹ năng mềm lớp 21CT1A L1 - Ngày: August 25, 2023, 8:07 am - Lượt xem: 66
 • Điểm quá trình môn Năng lượng tái tạo lớp 21CH1A_C - Ngày: August 25, 2023, 8:06 am - Lượt xem: 61
 • Điểm thi môn Điện tử số lớp 22CD L2 - Ngày: July 25, 2023, 9:07 am - Lượt xem: 131
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp 22CD L2 - Ngày: July 25, 2023, 9:06 am - Lượt xem: 110
 • Điểm thi môn Vẽ điện lớp 22TQ1AB L2 - Ngày: July 25, 2023, 9:06 am - Lượt xem: 77
 • VẬN HÀNH TUABIN HOI MÁY PHÁT ĐIỆN LỚP 21CN1A - Ngày: July 11, 2023, 2:27 am - Lượt xem: 102
 • VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ TRONG NHÀ MÁY ND LỚP 21CN1A (1) - Ngày: July 11, 2023, 2:27 am - Lượt xem: 71
 • VẬN HÀNH TỔ MÁY TUABIN KHÍ MÁY PHÁT ĐIỆN LỚP 21CN1A - Ngày: July 11, 2023, 2:24 am - Lượt xem: 74
 • Điểm thi môn LTDKTD lớp 22CT L1 - Ngày: July 3, 2023, 7:25 am - Lượt xem: 100
 • Điểm thi môn VHDTNMD Lớp 21CN L2 - Ngày: July 3, 2023, 7:25 am - Lượt xem: 78
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp CD22HL L2 - Ngày: July 3, 2023, 7:24 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi môn Điện tử số lớp 22CD,CT L1 - Ngày: July 3, 2023, 7:24 am - Lượt xem: 118
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp 22CD L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:30 am - Lượt xem: 176
 • Điểm thi Vẽ điện lớp 21CH1A_C L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:29 am - Lượt xem: 101
 • Điểm thi Vẽ điện lớp 22TQ L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:26 am - Lượt xem: 125
 • Điểm thi Điện tử tương tự lớp 22CD1A L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:25 am - Lượt xem: 146
 • Điểm thi MTTCN lớp 21CT L2 - Ngày: June 9, 2023, 2:25 am - Lượt xem: 95
 • Điểm thi DKLTPLC LỚP 21CD L2 - Ngày: June 9, 2023, 2:24 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp TC22HL l2 - Ngày: June 9, 2023, 2:23 am - Lượt xem: 56
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 22TCHL L1 - Ngày: May 9, 2023, 3:10 am - Lượt xem: 143
 • Điểm quá trình môn Điện tử cơ bản lớp 22CDHL - Ngày: May 9, 2023, 3:09 am - Lượt xem: 120


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 10th of December 2023 - Lượt truy cập: