Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 18, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 145 - 0.62 MB
 • Điểm thi môn Năng lượng tái tạo 21CH1A L1 - Ngày: August 25, 2023, 8:08 am - Lượt xem: 77
 • Điểm quá trình môn Kỹ năng mềm lớp 21CT1A - Ngày: August 25, 2023, 8:07 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi môn Kỹ năng mềm lớp 21CT1A L1 - Ngày: August 25, 2023, 8:07 am - Lượt xem: 38
 • Điểm quá trình môn Năng lượng tái tạo lớp 21CH1A_C - Ngày: August 25, 2023, 8:06 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi môn Điện tử số lớp 22CD L2 - Ngày: July 25, 2023, 9:07 am - Lượt xem: 81
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp 22CD L2 - Ngày: July 25, 2023, 9:06 am - Lượt xem: 78
 • Điểm thi môn Vẽ điện lớp 22TQ1AB L2 - Ngày: July 25, 2023, 9:06 am - Lượt xem: 56
 • VẬN HÀNH TUABIN HOI MÁY PHÁT ĐIỆN LỚP 21CN1A - Ngày: July 11, 2023, 2:27 am - Lượt xem: 79
 • VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ TRONG NHÀ MÁY ND LỚP 21CN1A (1) - Ngày: July 11, 2023, 2:27 am - Lượt xem: 55
 • VẬN HÀNH TỔ MÁY TUABIN KHÍ MÁY PHÁT ĐIỆN LỚP 21CN1A - Ngày: July 11, 2023, 2:24 am - Lượt xem: 56
 • Điểm thi môn LTDKTD lớp 22CT L1 - Ngày: July 3, 2023, 7:25 am - Lượt xem: 80
 • Điểm thi môn VHDTNMD Lớp 21CN L2 - Ngày: July 3, 2023, 7:25 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp CD22HL L2 - Ngày: July 3, 2023, 7:24 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi môn Điện tử số lớp 22CD,CT L1 - Ngày: July 3, 2023, 7:24 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp 22CD L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:30 am - Lượt xem: 148
 • Điểm thi Vẽ điện lớp 21CH1A_C L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:29 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi Vẽ điện lớp 22TQ L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:26 am - Lượt xem: 107
 • Điểm thi Điện tử tương tự lớp 22CD1A L1 - Ngày: June 9, 2023, 2:25 am - Lượt xem: 129
 • Điểm thi MTTCN lớp 21CT L2 - Ngày: June 9, 2023, 2:25 am - Lượt xem: 77
 • Điểm thi DKLTPLC LỚP 21CD L2 - Ngày: June 9, 2023, 2:24 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp TC22HL l2 - Ngày: June 9, 2023, 2:23 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 22TCHL L1 - Ngày: May 9, 2023, 3:10 am - Lượt xem: 125
 • Điểm quá trình môn Điện tử cơ bản lớp 22CDHL - Ngày: May 9, 2023, 3:09 am - Lượt xem: 105
 • Điểm quá trình môn Vẽ kỹ thuật lớp 22CDHL - Ngày: May 9, 2023, 3:09 am - Lượt xem: 104
 • Điểm quá trình môn Vẽ kỹ thuật lớp 22TCHL - Ngày: May 9, 2023, 3:09 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi môn KTATVSCN 21CT1A L1 - Ngày: May 9, 2023, 3:08 am - Lượt xem: 94
 • Điểm thi môn KTATVSCN LỚP 21CD1A L1 - Ngày: May 9, 2023, 3:08 am - Lượt xem: 106
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 22CDHL L1 - Ngày: May 9, 2023, 3:07 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi môn Vẽ điện lớp 21CD1A L1 - Ngày: May 5, 2023, 8:40 am - Lượt xem: 152
 • Điểm quá trình môn Vẽ kỹ thuật lớp 22CD1A - Ngày: May 5, 2023, 2:24 am - Lượt xem: 172
 • Điểm quá trình môn Điện tử số lớp 22CD1A - Ngày: May 5, 2023, 2:23 am - Lượt xem: 183
 • Điểm quá trình môn Điện tử số lớp 22CT1A - Ngày: May 5, 2023, 2:22 am - Lượt xem: 75
 • Điểm thi môn DKLTPLC Lớp 21CD1A L1 - Ngày: April 13, 2023, 8:28 am - Lượt xem: 120
 • Điểm thi môn DKLTPLC Lớp 21CT1A L1 - Ngày: April 13, 2023, 8:28 am - Lượt xem: 79
 • Điểm quá trình KTAT&VSCN lớp 21CT1A - Ngày: April 11, 2023, 4:13 am - Lượt xem: 89
 • Điểm quá trình KTAT&VSCN lớp 21CD1A - Ngày: April 11, 2023, 4:13 am - Lượt xem: 85
 • Điểm quá trình Vận hành điện trong Nhà máy điện lớp 21CN1A - Ngày: April 11, 2023, 4:09 am - Lượt xem: 70
 • Điểm quá trình môn DTTT lớp 22CT1A - Ngày: April 11, 2023, 4:07 am - Lượt xem: 83
 • Điểm quá trình môn TTDCB lớp CDHL - Ngày: April 11, 2023, 4:07 am - Lượt xem: 67
 • Điểm quá trình môn NLTT lớp CDHL - Ngày: April 11, 2023, 4:06 am - Lượt xem: 59


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: