Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 1, 2022, 7:39 am - Lượt xem: 46 - 0.89 MB
 • Điểm thi môn Bơm quạt máy nén lớp 21CN1A L1 - Ngày: August 11, 2022, 6:34 am - Lượt xem: 25
 • Điểm thi môn Vật liệu kỹ thuật lớp 21CN1AL1 - Ngày: August 11, 2022, 6:33 am - Lượt xem: 29
 • Điểm thi môn Điện tử công suất lớp CDHL L1 - Ngày: July 8, 2022, 6:38 am - Lượt xem: 65
 • Điểm môn THUD trong điều khiển lớp CDHL - Ngày: July 8, 2022, 2:56 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp CDHL L1 - Ngày: July 8, 2022, 2:55 am - Lượt xem: 48
 • Điểm quá trình môn Điện tử tương tự lớp 21CT1A - Ngày: July 8, 2022, 2:55 am - Lượt xem: 55
 • Điểm quá trình môn Vẽ kỹ thuật lớp 21CD1A - Ngày: July 8, 2022, 2:54 am - Lượt xem: 79
 • Điểm môn TT PLC lớp 20TQ1A - Ngày: July 5, 2022, 2:42 am - Lượt xem: 115
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ 21CT L1 - Ngày: July 5, 2022, 2:41 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi môn LTDKTD Lớp 21CT1A L1 - Ngày: July 5, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 97
 • ĐIỂM THI MÔN ĐTCS LỚP HỌC LẠI L1 - Ngày: July 5, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 51
 • Điểm môn TTPLC lớp 20CH1AB - Ngày: July 5, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 105
 • Điểm thực tập tốt nghiệp lớp 19CD1A - Ngày: July 5, 2022, 2:39 am - Lượt xem: 58
 • Điểm môn THVi xử lý lớp 20CD1A,B - Ngày: July 1, 2022, 7:40 am - Lượt xem: 53
 • Điểm môn TTNLMT lớp 20CD1A,B - Ngày: July 1, 2022, 7:39 am - Lượt xem: 46
 • Điểm môn TT TLKN lớp 20CĐ1AB - Ngày: July 1, 2022, 7:38 am - Lượt xem: 136
 • Điểm quá trình môn Bơm quạt máy nén lớp 21CN1A - Ngày: July 1, 2022, 7:36 am - Lượt xem: 121
 • Điểm quá trình môn Bơm quạt máy nén lớp 21CN1A - Ngày: June 28, 2022, 8:45 am - Lượt xem: 50
 • Điểm môn TTTN lớp 19CB1A - Ngày: June 28, 2022, 1:40 am - Lượt xem: 45
 • Điểm quá trình môn Điện tử số lớp 21CD1A - Ngày: June 23, 2022, 8:43 am - Lượt xem: 53
 • Điểm quá trình Vẽ kỹ thuật lớp HL19,20 - Ngày: June 22, 2022, 9:12 am - Lượt xem: 160
 • Điểm quá trình môn Điện tử số lớp 21CT1A - Ngày: June 22, 2022, 9:11 am - Lượt xem: 76
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 21TQ1C lần 1 - Ngày: May 18, 2022, 2:21 am - Lượt xem: 127
 • Điểm thi môn Vẽ điện lần 2 lớp 20CD - Ngày: May 18, 2022, 2:20 am - Lượt xem: 73
 • Điểm thi môn Nhiệt kỹ thuật lần 1 lớp 21 CN1A - Ngày: May 18, 2022, 2:20 am - Lượt xem: 70
 • Điểm thi môn Cơ kỹ thuật lần 1 lớp 21 CN1A - Ngày: May 18, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 61
 • Điểm thi môn KTATVSCN lần 2 lớp 20CD - Ngày: May 18, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 53
 • Truyền động điện lần 2 lớp 20CD - Ngày: May 18, 2022, 2:11 am - Lượt xem: 58
 • Điểm quá trình môn THUD lớp 19CĐ1A - Ngày: April 22, 2022, 3:34 am - Lượt xem: 106
 • Điểm quá trình môn THUD lớp 20CĐ1AB - Ngày: April 22, 2022, 3:33 am - Lượt xem: 103
 • Điểm quá trình môn THUD lớp 19CT1A - Ngày: April 22, 2022, 3:32 am - Lượt xem: 105
 • Điểm quá trình môn THUD lớp 19CB1A - Ngày: April 22, 2022, 3:31 am - Lượt xem: 65
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:21 pm - Lượt xem: 408
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP CD_HL - Ngày: April 12, 2021, 3:21 pm - Lượt xem: 306
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:20 pm - Lượt xem: 299
 • ĐIỂM MÔN TT DCN LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:20 pm - Lượt xem: 338
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 2 - Ngày: March 11, 2021, 10:23 am - Lượt xem: 346
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 4, 2021, 11:39 am - Lượt xem: 349
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 4, 2021, 11:29 am - Lượt xem: 257
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CB-L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:38 am - Lượt xem: 263


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 1st of October 2022 - Lượt truy cập: