Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 11, 2022, 6:33 am - Lượt xem: 50 - 0.54 MB
 • Điểm quá trình môn TB&HTTĐ lớp 21CT1A - Ngày: November 17, 2022, 8:32 am - Lượt xem: 53
 • Điểm quá trình môn TĐHQTCN lớp 21CT1A - Ngày: November 17, 2022, 8:31 am - Lượt xem: 25
 • Điểm quá trình môn ĐTCS lớp 21CT1A - Ngày: November 17, 2022, 8:30 am - Lượt xem: 27
 • Điểm quá trình môn ĐTCS lớp 21CD1A - Ngày: November 17, 2022, 8:29 am - Lượt xem: 30
 • Điểm thi môn Vẽ điện lớp 21TQ1A L2 - Ngày: November 17, 2022, 8:27 am - Lượt xem: 10
 • Điểm quá trình môn TLKN lớp 21CT1A - Ngày: November 16, 2022, 8:37 am - Lượt xem: 29
 • Điểm quá trình môn TLKN lớp 21CD1A - Ngày: November 16, 2022, 3:30 am - Lượt xem: 36
 • Điểm quá trình môn KTCB lớp 21CD1A - Ngày: November 16, 2022, 3:29 am - Lượt xem: 23
 • Điểm quá trình môn Cung cấp điện lớp 21CĐ1A - Ngày: November 8, 2022, 7:57 am - Lượt xem: 73
 • Điểm thi môn Vẽ điện lớp 21TQ1C L1 - Ngày: October 25, 2022, 7:59 am - Lượt xem: 52
 • IỂM THI MÔN ĐKLTCN LỚP 20CĐ1A,B - L2 - Ngày: October 5, 2022, 8:20 am - Lượt xem: 56
 • Điểm thi môn Bơm quạt máy nén lớp 21CN1A L1 - Ngày: August 11, 2022, 6:34 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi môn Vật liệu kỹ thuật lớp 21CN1AL1 - Ngày: August 11, 2022, 6:33 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi môn Điện tử công suất lớp CDHL L1 - Ngày: July 8, 2022, 6:38 am - Lượt xem: 86
 • Điểm môn THUD trong điều khiển lớp CDHL - Ngày: July 8, 2022, 2:56 am - Lượt xem: 82
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp CDHL L1 - Ngày: July 8, 2022, 2:55 am - Lượt xem: 71
 • Điểm quá trình môn Điện tử tương tự lớp 21CT1A - Ngày: July 8, 2022, 2:55 am - Lượt xem: 81
 • Điểm quá trình môn Vẽ kỹ thuật lớp 21CD1A - Ngày: July 8, 2022, 2:54 am - Lượt xem: 118
 • Điểm môn TT PLC lớp 20TQ1A - Ngày: July 5, 2022, 2:42 am - Lượt xem: 168
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ 21CT L1 - Ngày: July 5, 2022, 2:41 am - Lượt xem: 82
 • Điểm thi môn LTDKTD Lớp 21CT1A L1 - Ngày: July 5, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 144
 • ĐIỂM THI MÔN ĐTCS LỚP HỌC LẠI L1 - Ngày: July 5, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 76
 • Điểm môn TTPLC lớp 20CH1AB - Ngày: July 5, 2022, 2:40 am - Lượt xem: 145
 • Điểm thực tập tốt nghiệp lớp 19CD1A - Ngày: July 5, 2022, 2:39 am - Lượt xem: 80
 • Điểm môn THVi xử lý lớp 20CD1A,B - Ngày: July 1, 2022, 7:40 am - Lượt xem: 71
 • Điểm môn TTNLMT lớp 20CD1A,B - Ngày: July 1, 2022, 7:39 am - Lượt xem: 73
 • Điểm môn TT TLKN lớp 20CĐ1AB - Ngày: July 1, 2022, 7:38 am - Lượt xem: 184
 • Điểm quá trình môn Bơm quạt máy nén lớp 21CN1A - Ngày: July 1, 2022, 7:36 am - Lượt xem: 145
 • Điểm quá trình môn Bơm quạt máy nén lớp 21CN1A - Ngày: June 28, 2022, 8:45 am - Lượt xem: 61
 • Điểm môn TTTN lớp 19CB1A - Ngày: June 28, 2022, 1:40 am - Lượt xem: 65
 • Điểm quá trình môn Điện tử số lớp 21CD1A - Ngày: June 23, 2022, 8:43 am - Lượt xem: 71
 • Điểm quá trình Vẽ kỹ thuật lớp HL19,20 - Ngày: June 22, 2022, 9:12 am - Lượt xem: 195
 • Điểm quá trình môn Điện tử số lớp 21CT1A - Ngày: June 22, 2022, 9:11 am - Lượt xem: 93
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 21TQ1C lần 1 - Ngày: May 18, 2022, 2:21 am - Lượt xem: 210
 • Điểm thi môn Vẽ điện lần 2 lớp 20CD - Ngày: May 18, 2022, 2:20 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi môn Nhiệt kỹ thuật lần 1 lớp 21 CN1A - Ngày: May 18, 2022, 2:20 am - Lượt xem: 90
 • Điểm thi môn Cơ kỹ thuật lần 1 lớp 21 CN1A - Ngày: May 18, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 82
 • Điểm thi môn KTATVSCN lần 2 lớp 20CD - Ngày: May 18, 2022, 2:19 am - Lượt xem: 69
 • Truyền động điện lần 2 lớp 20CD - Ngày: May 18, 2022, 2:11 am - Lượt xem: 74
 • Điểm quá trình môn THUD lớp 19CĐ1A - Ngày: April 22, 2022, 3:34 am - Lượt xem: 130


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 1st of December 2022 - Lượt truy cập: