Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 25, 2023, 8:07 am - Lượt xem: 167 - 0.31 MB
 • Điểm thi Vẽ điện lớp 23TQ - L1 - Ngày: July 11, 2024, 3:51 pm - Lượt xem: 125
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN LỚP 23TQ1A_D - Ngày: June 27, 2024, 10:52 am - Lượt xem: 112
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật L1 lớp 23CD - Ngày: June 13, 2024, 3:54 pm - Lượt xem: 91
 • Điểm thi môn Điện tử số L1 lớp 23CD - Ngày: June 13, 2024, 3:54 pm - Lượt xem: 83
 • Điểm môn TT ĐTCB lớp 23CD - Ngày: June 13, 2024, 3:53 pm - Lượt xem: 73
 • Điểm thi ĐK LTPLC Lớp 22CT1A, 22CD L1 - Ngày: April 2, 2024, 4:01 am - Lượt xem: 204
 • Điểm thi KTAT Lớp 22CT1A, 22CD L1 (1) - Ngày: April 2, 2024, 3:59 am - Lượt xem: 96
 • Điểm TTDCB Lớp 22CDHL - Ngày: March 28, 2024, 3:24 am - Lượt xem: 143
 • Điểm thi Thiết bị điện 23CD L2 - Ngày: March 19, 2024, 2:24 am - Lượt xem: 83
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật 23TQ1A,B L2 - Ngày: March 19, 2024, 2:23 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật 23CH L2 - Ngày: March 19, 2024, 2:23 am - Lượt xem: 82
 • Điễm thi Vẽ kỹ thuật 23TQ1C,D L1 - Ngày: March 19, 2024, 2:22 am - Lượt xem: 193
 • Điểm thi Vẽ điện 22CĐ L1 - Ngày: March 19, 2024, 2:22 am - Lượt xem: 144
 • Điểm thi Vẽ điện 22CH L1 - Ngày: March 19, 2024, 2:21 am - Lượt xem: 113
 • Điểm thi môn Điện tử cơ bản lớp 23CD1A lần 1 - Ngày: January 31, 2024, 3:14 am - Lượt xem: 175
 • Điểm thi môn Điện tử cơ bản lớp 23CH lần 1 - Ngày: January 31, 2024, 3:14 am - Lượt xem: 151
 • Điểm môn TTNLMT lớp 22CD1A - Ngày: January 31, 2024, 3:13 am - Lượt xem: 161
 • Điểm môn TTĐCNCN1 lớp 22CĐ - Ngày: January 17, 2024, 9:34 am - Lượt xem: 146
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 23CH L1 - Ngày: January 17, 2024, 9:33 am - Lượt xem: 151
 • Điểm thi Cung cấp điện L2 lớp 22CD1A - Ngày: January 17, 2024, 9:32 am - Lượt xem: 176
 • Điểm thi môn Thiết bị điện lớp 23CD1A L1 - Ngày: January 16, 2024, 2:58 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi Vẽ kỹ thuật lớp 23TQ1A,B L1 - Ngày: January 16, 2024, 2:55 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi CNTLKN lớp 22CD,CT L2 - Ngày: January 2, 2024, 1:53 am - Lượt xem: 219
 • Điểm thi môn TDHQTCN L2 lớp 22CT1A - Ngày: December 29, 2023, 8:40 am - Lượt xem: 125
 • Điểm quá trình Vẽ kỹ thuật lớp 23TQ1AB - Ngày: December 21, 2023, 7:47 am - Lượt xem: 198
 • Điểm quá trình Điện tử cơ bản lớp 23CH1A_C - Ngày: December 21, 2023, 7:46 am - Lượt xem: 218
 • Điểm thi Kỹ thuật cảm biến lớp 22CD1A L2 - Ngày: December 21, 2023, 7:46 am - Lượt xem: 78
 • Điểm quá trình Điện tử cơ bản 23CD1A - Ngày: December 21, 2023, 7:46 am - Lượt xem: 187
 • Điểm THUD trong DK lớp 22CD1A - Ngày: December 21, 2023, 7:45 am - Lượt xem: 123
 • Điểm TTDCNCN1 lớp 22CD1A - Ngày: December 21, 2023, 7:45 am - Lượt xem: 123
 • Điểm Thiết bị điện lớp 23CD1A - Ngày: December 21, 2023, 7:44 am - Lượt xem: 113
 • Năng lượng mặt trời thi lần 2 lớp 22CD - Ngày: December 19, 2023, 1:38 am - Lượt xem: 95
 • Điểm thi môn Vẽ điện lớp K21_HL lần 1 - Ngày: December 13, 2023, 9:24 am - Lượt xem: 102
 • Điểm thi môn Vi xử lý lớp 22CT,CD L1 - Ngày: November 28, 2023, 8:21 am - Lượt xem: 197
 • Điểm thi môn Vẽ kỹ thuật lớp CD2022_HL L2 - Ngày: November 28, 2023, 8:20 am - Lượt xem: 141
 • Điểm thi môn Kỹ thuật cảm biến lớp 22CD1A L1 - Ngày: November 28, 2023, 8:19 am - Lượt xem: 145
 • Điểm thi Trang bị điện lớp 22CT1A L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:20 am - Lượt xem: 97
 • Điểm thi Thiết bị &HTTD lớp 22CT1A L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:19 am - Lượt xem: 94
 • Điểm thi TĐH quá trình CN Lớp 22CT1A L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:18 am - Lượt xem: 121
 • Điểm thi Điện tử công suất lớp 22CĐ, CT L1 - Ngày: November 22, 2023, 8:18 am - Lượt xem: 159


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: