Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 22, 2022, 3:13 am - Lượt xem: 276 - 0.38 MB

Ngày: January 27, 2021, 7:43 am - Lượt xem: 450 - 1.42 MB

Ngày: January 14, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 549 - 1.12 MB

Ngày: January 14, 2021, 3:08 pm - Lượt xem: 493 - 1.12 MB

Ngày: January 14, 2021, 3:07 pm - Lượt xem: 468 - 2.35 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn SCADA lớp 18CH1A-D - Ngày: January 14, 2021, 3:06 pm - Lượt xem: 535
 • Danh sách thi lần 1 môn VHTBA lớp 18CT1A - Ngày: January 14, 2021, 3:04 pm - Lượt xem: 458
 • Danh sách thi lần 1 môn VHTBA lớp 18CH1A-D ngày 19/10/2020 - Ngày: October 15, 2020, 4:30 pm - Lượt xem: 508
 • Danh sách thi lần 1 môn BVRL lớp 18CH-HL - Ngày: August 20, 2020, 2:36 pm - Lượt xem: 771
 • Danh sách thi lần 1 môn VHHTĐ lớp 18CT1A - Ngày: August 20, 2020, 2:35 pm - Lượt xem: 473
 • Danh sách thi lần 1 môn LĐ lớp 19CH1A-B - Ngày: August 17, 2020, 9:25 am - Lượt xem: 535
 • Danh sách thi lần 1 môn VHHTĐ lớp 18CH1A-D ngày 14/8/2020 - Ngày: August 11, 2020, 10:20 am - Lượt xem: 564
 • Danh sách thi lần 1 môn ÔĐHTĐ lớp 18CH1A-D ngày 12/8/2020 - Ngày: August 11, 2020, 10:19 am - Lượt xem: 732


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: