Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh luôn lấy "Tầm nhìn & Sứ mạng" để định hướng trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và cho xã hội.

Ngày: May 25, 2021, 9:08 am - Lượt xem: 598 - 0.23 MB

* 100% được giới thiệu công ty thực tập

* 100% được giới thiệu việc làm phù hợp

* Mức lương khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/tháng

Ngày: May 24, 2021, 1:06 pm - Lượt xem: 496 - 0.5 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: