Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 18, 2021, 10:19 am - Lượt xem: 287 - 0.03 MB

Ngày: March 18, 2021, 10:19 am - Lượt xem: 279 - 0.05 MB

Ngày: March 18, 2021, 10:18 am - Lượt xem: 320 - 0.07 MB

Ngày: March 18, 2021, 10:18 am - Lượt xem: 314 - 0.02 MB

Ngày: March 18, 2021, 10:17 am - Lượt xem: 285 - 0.02 MB
 • Danh sach thi lan 2 mon Mach dien 170321 - Ngày: March 17, 2021, 11:35 am - Lượt xem: 311
 • Danh sach thi lan 2 mon TA1 200321 - Ngày: March 15, 2021, 12:24 pm - Lượt xem: 297
 • Danh sach thi lan 2 mon PL 200321 - Ngày: March 15, 2021, 12:23 pm - Lượt xem: 312
 • Danh sach thi lan 2 mon CT 200321 - Ngày: March 15, 2021, 12:22 pm - Lượt xem: 309
 • Danh sach thi lan 2 mon TCC 190321 - Ngày: March 15, 2021, 12:22 pm - Lượt xem: 288
 • Danh sach thi lan2 mon VLDC 180321 - Ngày: March 15, 2021, 12:21 pm - Lượt xem: 299
 • Danh sach thi lan 2 mon May dien 180321 - Ngày: March 15, 2021, 12:20 pm - Lượt xem: 264
 • Danh sach thi lan 2 mon Mach dien 170321 - Ngày: March 15, 2021, 12:20 pm - Lượt xem: 295
 • Danh sach thi lan 2 mon KTAT 160321 - Ngày: March 15, 2021, 12:19 pm - Lượt xem: 301
 • Danh sach thi lan 2 mon DLD 150321 - Ngày: March 15, 2021, 12:19 pm - Lượt xem: 304
 • Danh sach thi lan 1 mon Mach dien 290121 - Ngày: January 28, 2021, 6:07 pm - Lượt xem: 308
 • Danh sach thi lan 2 mon Mach dien 250121 - Ngày: January 22, 2021, 3:42 pm - Lượt xem: 328
 • Danh sach thi lan 2 mon DLD 250121 - Ngày: January 22, 2021, 3:42 pm - Lượt xem: 308
 • Danh sach thi lan 1 mon Tieng anh 270121. - Ngày: January 21, 2021, 10:02 am - Lượt xem: 294
 • Danh sach thi lan 1 mon Kỹ thuật an toàn 260121 - Ngày: January 21, 2021, 10:01 am - Lượt xem: 304
 • Danh sach thi lan 1 mon Đo lường điện 250121 - Ngày: January 21, 2021, 10:00 am - Lượt xem: 338
 • Danh sach thi lan 1 mon TAKT 250121 - Ngày: January 21, 2021, 10:00 am - Lượt xem: 322
 • Danh sach thi lan 1 mon May dien 220121 - Ngày: January 14, 2021, 5:29 pm - Lượt xem: 297
 • Danh sach thi lan 1 mon PL 200121 - Ngày: January 14, 2021, 5:28 pm - Lượt xem: 328
 • Danh sach thi lan 1 mon KTCA 200121 - Ngày: January 14, 2021, 5:28 pm - Lượt xem: 322
 • Danh sach thi lan 1 mon CT 190121 - Ngày: January 14, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 354
 • Danh sach thi lan 1 mon TCSX 190121 - Ngày: January 14, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 324
 • Danh sach thi lan 1 mon Mach dien 180121 - Ngày: January 14, 2021, 5:26 pm - Lượt xem: 304
 • Danh sach thi lan 1 mon KCD 180121 - Ngày: January 14, 2021, 5:26 pm - Lượt xem: 318
 • Danh sach thi lan 1 mon KTAT 180121 - Ngày: January 14, 2021, 5:21 pm - Lượt xem: 310
 • Danh sach thi lan 1 mon TA1 180121 - Ngày: January 12, 2021, 4:22 pm - Lượt xem: 331
 • Danh sach thi lan 1 mon MACH DIEN 130121 - Ngày: January 12, 2021, 4:21 pm - Lượt xem: 369
 • Danh sach thi lan 1 mon CT 150121 - Ngày: January 11, 2021, 8:37 am - Lượt xem: 286
 • Danh sach thi lsn 1 mon PL 110121 - Ngày: January 11, 2021, 8:36 am - Lượt xem: 302
 • Diem thi mon VLDC lan 1 lop 20CĐ, CH 08/01/21 - Ngày: January 6, 2021, 11:25 am - Lượt xem: 320
 • DS HSSV du thi mon TCC lan 1 khoi CD 04012021 - Ngày: January 4, 2021, 8:25 am - Lượt xem: 303
 • DS mon thi TCSX lop HOC LAI 180820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 311
 • DS mon thi TCSX lop 19CB1A 240820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 349
 • DS mon thi TA2 lop 19CH, CB 190820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 329
 • DS mon thi TA2 lop 19CD, CT 200820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 331
 • Danh sách thi môn PL lớp 19CH1A-B 140820 - Ngày: August 11, 2020, 8:38 pm - Lượt xem: 286
 • Danh sách thi môn Chính trị lớp 19CĐ1A 140820 - Ngày: August 11, 2020, 8:37 pm - Lượt xem: 274
 • Danh sách thi môn Vật Lý Đại Cương lớp học lại 05/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:40 pm - Lượt xem: 312
 • Danh sách thi môn Toán Cao Cấp lớp học lại 05/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:39 pm - Lượt xem: 303
 • Danh sách thi môn TA1 lớp học lại 07/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:39 pm - Lượt xem: 288
 • Danh sách thi môn Pháp Luật lớp học lại 04/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:38 pm - Lượt xem: 330
 • Danh sách thi môn Chính trị lớp học lại 03/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:37 pm - Lượt xem: 294
 • Danh sách thi lần 2 môn TCSX lớp 18CH, CĐ - Ngày: May 29, 2020, 9:31 am - Lượt xem: 361
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 19CĐ, CT - Ngày: May 29, 2020, 9:30 am - Lượt xem: 296
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 19CH,CĐ,CB - Ngày: May 21, 2020, 2:56 pm - Lượt xem: 318


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: