thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 15, 2021, 5:58 pm - Lượt xem: 57 - 0.81 MB

Ngày: April 15, 2021, 5:57 pm - Lượt xem: 28 - 0.52 MB

Ngày: April 15, 2021, 5:57 pm - Lượt xem: 24 - 0.48 MB

Ngày: April 15, 2021, 5:56 pm - Lượt xem: 18 - 0.51 MB

Ngày: April 15, 2021, 5:56 pm - Lượt xem: 9 - 0.79 MB
 • Diem thi mon TAKT lan 2 lop 19 Cao đang 250321 - Ngày: April 7, 2021, 9:57 am - Lượt xem: 46
 • Diem thi mon KTAT lan 2 lop 19CT1A 230321 - Ngày: April 7, 2021, 9:56 am - Lượt xem: 13
 • Diem thi mon TA1 lan 2 lop 20 Cao dang 200321 - Ngày: April 5, 2021, 11:15 am - Lượt xem: 36
 • Diem thi mon PL lan 2 lop 20CD1A 200321 - Ngày: April 5, 2021, 11:15 am - Lượt xem: 19
 • Diem thi mon May dien lan 2 lop 20TQ1A 180321 - Ngày: April 5, 2021, 11:14 am - Lượt xem: 27
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop 20CĐ1A 170321 - Ngày: April 5, 2021, 11:13 am - Lượt xem: 27
 • Diem thi mon KTAT lan 2 lop 20TQ1A 160321 - Ngày: April 5, 2021, 11:12 am - Lượt xem: 18
 • Diem thi mon KTCA lan 2 lop 19CH1A,B 240321 - Ngày: April 5, 2021, 10:40 am - Lượt xem: 23
 • Diem thi mon TCSX lan 2 lop 19 Cao dang 260321 - Ngày: April 5, 2021, 10:39 am - Lượt xem: 17
 • Diem thi mon KCD lan 2 lop 19CH1A ,B 230321 - Ngày: March 31, 2021, 5:52 pm - Lượt xem: 35
 • Diem thi mon CT lan 2 lop 20 Cao dang 200321 - Ngày: March 31, 2021, 5:51 pm - Lượt xem: 20
 • Diem thi mon TCC lan 2 lop 20 Cao dang 190321 - Ngày: March 31, 2021, 5:49 pm - Lượt xem: 33
 • Diem thi mon VLDC lan 2 lop 20 Cao dang 180321 - Ngày: March 31, 2021, 5:48 pm - Lượt xem: 21
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop 20CH1A,B 170321 - Ngày: March 31, 2021, 5:47 pm - Lượt xem: 40
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop 20TQ1A 170321 - Ngày: March 31, 2021, 5:46 pm - Lượt xem: 21
 • Diem thi mon DLD lan 2 lop 20TQ1A 150321 - Ngày: March 16, 2021, 3:56 pm - Lượt xem: 30
 • Diem thi mon TAKT lan 1 khoi cao dang K19 250121 - Ngày: February 2, 2021, 5:11 pm - Lượt xem: 147
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20TQ1B 290121 - Ngày: February 1, 2021, 2:12 pm - Lượt xem: 129
 • Diem thi mon TA lan 1 lop 20TQ1A 270121 - Ngày: February 1, 2021, 2:11 pm - Lượt xem: 82
 • Diem thi mon KTAT lan 1 lop 20TQ1A 260121 - Ngày: February 1, 2021, 2:10 pm - Lượt xem: 51
 • Diem thi mon Mach dien lan 2 lop HL 250121 - Ngày: February 1, 2021, 2:09 pm - Lượt xem: 91
 • Diem thi mon DLD lan 2 lop HL 250121 - Ngày: February 1, 2021, 2:08 pm - Lượt xem: 60
 • Diem thi mon DLD lan 1 lop 20TQ1A 250121 - Ngày: February 1, 2021, 2:07 pm - Lượt xem: 76
 • Diem thi mon May dien lan 1 lop 20TQ1A 220121 - Ngày: February 1, 2021, 2:07 pm - Lượt xem: 50
 • Diem thi mon PL lan 1 lop 20TQ1A 200121 - Ngày: February 1, 2021, 2:06 pm - Lượt xem: 52
 • Diem thi mon KTCA lan 1 lop 19CH1A-B 200121 - Ngày: February 1, 2021, 2:05 pm - Lượt xem: 72
 • Diem thi mon CT lan 1 lop 20TQ1A 190121 - Ngày: February 1, 2021, 2:04 pm - Lượt xem: 40
 • Diem thi mon TCSX lan 1 khoi cao dang K19 190121 - Ngày: February 1, 2021, 2:03 pm - Lượt xem: 48
 • Diem thi mon KTAT lan 1 lop 19CT1A 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:02 pm - Lượt xem: 35
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20TQ1A 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:02 pm - Lượt xem: 44
 • Diem thi mon KCD lan 1 lop 19CH1A-B 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:01 pm - Lượt xem: 55
 • Diem thi mon TA1 lan 1 khoi cao dang K20 180121 - Ngày: February 1, 2021, 2:00 pm - Lượt xem: 105
 • Diem thi mon CT lan 1 lop 20CH1A-B 150121 - Ngày: February 1, 2021, 1:59 pm - Lượt xem: 154
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20CH1A-B 130121 - Ngày: February 1, 2021, 1:58 pm - Lượt xem: 205
 • Diem thi mon Mach dien lan 1 lop 20CD1A-B 130121 - Ngày: February 1, 2021, 1:56 pm - Lượt xem: 68
 • Diem thi mon PL lan 1 lop 20CD1A-B 110121 - Ngày: February 1, 2021, 1:54 pm - Lượt xem: 53
 • Diem thi mon VLDC lan 1 khoi cao dang K20 080121 - Ngày: February 1, 2021, 1:53 pm - Lượt xem: 113
 • Diem thi mon TCC lan 1 khoi cao dang K20 040121 - Ngày: February 1, 2021, 1:50 pm - Lượt xem: 126
 • Diem thi mon TCC lan 2 lop Hoc lai 220920 - Ngày: September 29, 2020, 5:02 pm - Lượt xem: 110
 • Diem thi mon TA1 lan 2 lop Hoc lai 220920 - Ngày: September 29, 2020, 5:02 pm - Lượt xem: 102
 • Diem thi mon CT lan 2 lop Hoc lai 220920 - Ngày: September 29, 2020, 5:01 pm - Lượt xem: 64
 • Diem thi mon HDC lan 1 lop Hoc lai 040920 - Ngày: September 10, 2020, 12:06 pm - Lượt xem: 67
 • Diem thi mon PL lan 1 lop 19CH1A-B 140820 - Ngày: September 10, 2020, 12:05 pm - Lượt xem: 92
 • Diem thi mon TCSX lan 1 lop Hoc lai 180820 - Ngày: August 31, 2020, 1:59 pm - Lượt xem: 86
 • Diem thi mon TCSX lan 1 lop 19CB1A 240820 - Ngày: August 31, 2020, 1:58 pm - Lượt xem: 93


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 16th of May 2021 - Lượt truy cập: