Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Nhu cầu về thông tin viễn thông của xã hội hiện ngày càng trở nên vô cùng quan trọng, tất cả mọi công việc đều phải giải quyết dựa trên cơ sở các quá trình trao đổi thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn: từ hình thức trao đổi qua giọng nói (điện thoại), cho đến trao đổi dữ liệu, âm thanh và hình ảnh (video conference); từ thông tin hữu tuyến đến thông tin vô tuyến, để đáp ứng nhu cầu thông tin mọi lúc, mọi nơi. Có thể nói con người trong thế giới hiện đại ngày nay không thể sống thiếu các thiết bị, phương tiện hỗ trợ thông tin. Do vậy nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Điện tử - Viễn thông là vô cùng to lớn.

Ngày: August 2, 2016, 5:42 am - Lượt xem: 1488 - 0 MB

Ngày: June 13, 2013, 2:17 am - Lượt xem: 1847 - 0.04 MB

Ngày: June 11, 2013, 4:58 am - Lượt xem: 2009 - 0.2 MB

Tuyển sinh từ năm 2013. Để có Giới thiệu chi tiết về ngành Tự động Hóa của trường CĐ ĐL Tp.HCM xin gửi yêu cầu về điạ chỉ Cuonggan@yahoo.com

Ngày: Wed-Apr-2013 - Lượt xem: 2293 - 0 MB

Khoa có chức năng quản lý các hoạt động đào tạo, hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 4080 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: