thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 16, 2017, 8:39 am - Lượt xem: 503 - 0.04 MB

Ngày: June 16, 2017, 8:38 am - Lượt xem: 438 - 0.03 MB

Ngày: June 16, 2017, 8:37 am - Lượt xem: 493 - 0.03 MB

Ngày: June 16, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 459 - 0.02 MB

Ngày: June 13, 2017, 3:47 am - Lượt xem: 459 - 0.04 MB
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu co ban - lop hoc lai - Ngày: May 4, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 410
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu cong suat - lop 15CT1A - Ngày: May 4, 2017, 3:57 pm - Lượt xem: 394
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Vi xu ly - lop 15CT1A - Ngày: May 4, 2017, 3:53 pm - Lượt xem: 420
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ly thuyet dieu khien tu dong - lop 15CT1A - Ngày: May 4, 2017, 3:50 pm - Lượt xem: 438
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu cong nghiep - lop 15NQ1D - Ngày: March 31, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 440
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu cong nghiep - lop 15NQ1A-C - lan 2 - Ngày: March 23, 2017, 3:09 am - Lượt xem: 447
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ly thuyet dieu khien tu dong - lop hoc lai - Ngày: March 23, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 347
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Do an chuyen nganh - lop 14CT1A - Ngày: March 3, 2017, 4:16 am - Lượt xem: 481
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Nang luong tai tao - lop 14CT1A - Ngày: March 3, 2017, 4:15 am - Lượt xem: 469
 • DS HSSV du thi ket thuc mon MTTCN - lop 14CT1A - Ngày: February 23, 2017, 3:39 am - Lượt xem: 478
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Do luong & Cam bien - lop 14CT1A - Ngày: February 23, 2017, 3:36 am - Lượt xem: 422
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu cong nghiep - lop 15NQ1A-C - Ngày: February 17, 2017, 9:54 am - Lượt xem: 504
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ky thuat dien tu - PLC - lop 16TH1A, B - Ngày: January 19, 2017, 1:57 am - Lượt xem: 616
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Do luong dien & Thiet bi do - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: January 12, 2017, 3:57 am - Lượt xem: 463
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu so - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: January 12, 2017, 3:56 am - Lượt xem: 416
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu tuong tu - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: January 12, 2017, 3:54 am - Lượt xem: 442
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu co ban - lop 15CE1A-I - lan 2 - Ngày: January 9, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 482
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Vi mach tuong tu - lop 15CE1A-E- lan 2 - Ngày: January 9, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 485
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu co ban - lop 15CE1A-E - lan 2 - Ngày: January 9, 2017, 7:47 am - Lượt xem: 383
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ky thuat chuyen mach - lop 14CV1A - lan 2 - Ngày: January 9, 2017, 7:46 am - Lượt xem: 448
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ky thuat truyen so lieu - lop 14CV1A - lan 2 - Ngày: January 9, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 486
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Do luong dien & Thiet bi do - lop 15CT1A - Ngày: December 12, 2016, 1:18 am - Lượt xem: 404
 • DS HSSV du thi mon Vi mach so - lop Hoc lai - Ngày: December 12, 2016, 1:17 am - Lượt xem: 467
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu so - lop 15CT1A - Ngày: December 12, 2016, 1:16 am - Lượt xem: 439
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dieu khien lap trinh PLC - lop 14CT1A - Ngày: December 5, 2016, 1:54 am - Lượt xem: 493
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Dien tu tuong tu - lop 15CT1A - Ngày: December 5, 2016, 1:51 am - Lượt xem: 439
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ky thuat chuyen mach - lop 14CV1A - Ngày: December 5, 2016, 1:49 am - Lượt xem: 426
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Ky thuat truyen so lieu - lop 14CV1A - Ngày: December 5, 2016, 1:48 am - Lượt xem: 392
 • DS HSSV thi ket thuc mon TĐH qua trinh cong nghe - lop 14CT1A - Ngày: December 5, 2016, 1:46 am - Lượt xem: 493
 • DS HSSV du thi ket thuc mon Vi mach tuong tu - lop 15CE1A-E - Ngày: December 5, 2016, 1:42 am - Lượt xem: 398
 • Danh sách sinh viên thi môn Điện tử cơ bản ngày 02/12/16 - Ngày: November 29, 2016, 2:34 pm - Lượt xem: 437
 • Danh sach HSSV du thi ket thuc mon hoc Mon Dien tu co ban Lop 15CDA,B - Ngày: November 28, 2016, 1:04 am - Lượt xem: 405
 • Danh sach HSSV du thi ket thuc mon hoc Mon TB&HT tu dong Lop 14CT1A (thi ngay 2-11-2016) - Ngày: October 27, 2016, 4:16 am - Lượt xem: 465
 • Danh sach du thi HK Mon Vi mach so Lop 14CD_HL thi ngay 31-10-2016 - Ngày: October 26, 2016, 1:45 am - Lượt xem: 458
 • Danh sach du thi HK Mon TDH qua trinh cong nghe Lop 14CT1A thi ngay 28-10-2016 - Ngày: October 26, 2016, 1:42 am - Lượt xem: 443
 • Danh sach thi HK lop 14CE1A-H Mon Vi xu ly - Ngày: October 3, 2016, 2:10 am - Lượt xem: 351
 • Danh sach thi HK lop 14CE-HL Mon DTCB ngay 9-9-2016 - Ngày: August 31, 2016, 1:53 am - Lượt xem: 326
 • Danh sach du thi HK Mon Co so vien thong Lop 14CV1A - Ngày: May 12, 2016, 8:45 am - Lượt xem: 345
 • Danh sach du thi HK Mon Ly thuyet dieu khien tu dong Lop 14CT1A - Ngày: May 12, 2016, 8:45 am - Lượt xem: 476
 • Danh sach du thi Hk Mon Vi xu ly Lop 14CV1A - Ngày: May 12, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 369
 • Danh sach du thi HK Mon Ky thuat dien tu Lop 15TH6A - Ngày: May 12, 2016, 8:42 am - Lượt xem: 360
 • Danh sach thi HK Mon Thiet bi dau cuoi Lop 14CV1A - Ngày: May 6, 2016, 7:32 am - Lượt xem: 447
 • Danh sach thi HK Mon Dien tu cong suat Lop 14CT1A - Ngày: May 6, 2016, 7:31 am - Lượt xem: 412
 • Danh sach thi HK Mon Vi xu ly Lop 14CT1A ngay 11-5-2016 - Ngày: May 6, 2016, 7:28 am - Lượt xem: 419
 • Danh sach du thi Hoc ky Mon Vi mach so-Lop 14CD1A,B - Ngày: April 19, 2016, 4:30 am - Lượt xem: 276


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 17th of May 2021 - Lượt truy cập: