thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 29, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 480 - 0.04 MB

Ngày: June 29, 2017, 3:07 am - Lượt xem: 441 - 0.04 MB

Ngày: June 29, 2017, 3:06 am - Lượt xem: 404 - 0.04 MB

Ngày: June 29, 2017, 3:05 am - Lượt xem: 447 - 0.05 MB

Ngày: June 29, 2017, 3:03 am - Lượt xem: 378 - 0.03 MB
 • Diem ket thuc mon TH - lop D8H9B_HL - Ngày: June 29, 2017, 3:02 am - Lượt xem: 361
 • Diem ket thuc mon TH - lop 16TH6A - Ngày: June 29, 2017, 3:01 am - Lượt xem: 377
 • Diem ket thuc mon DTCB - lop hoc lai - Ngày: June 16, 2017, 8:35 am - Lượt xem: 518
 • Diem qua trinh mon DKLTPLC - lop 14CT hoc lai - Ngày: June 14, 2017, 7:30 am - Lượt xem: 445
 • Diem ket thuc mon UDTH trong HTD - lop D6H9B_LT - Ngày: June 13, 2017, 3:49 am - Lượt xem: 385
 • Diem thuc tap tot nghiep - lop 14CT1A - Ngày: May 23, 2017, 3:29 am - Lượt xem: 458
 • Diem qua trinh mon DTCN - lop 14NQ hoc lai - Ngày: May 22, 2017, 2:34 am - Lượt xem: 379
 • Diem ket thuc mon MTTCN - lop 14CT1A - Ngày: May 22, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 387
 • Diem ket thuc mon LTDKTD - lop 15CT1A - Ngày: May 22, 2017, 2:31 am - Lượt xem: 369
 • Diem ket thuc mon DTCS - lop 15CT1A - Ngày: May 22, 2017, 2:30 am - Lượt xem: 364
 • Diem ket thuc mon VXL - lop 15CT1A - Ngày: May 22, 2017, 2:28 am - Lượt xem: 402
 • Diem ket thuc mon KTDT - lop 16TH2A - Ngày: May 22, 2017, 2:26 am - Lượt xem: 381
 • Diem ket thuc mon VMS - lop 15CD1A, B - Ngày: May 8, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 454
 • Diem ket thuc mon DTCN - lop 15NQ1D - lan 2 - Ngày: May 8, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 380
 • Diem qua trinh mon LTDKTD - lop 15CT1A - Ngày: May 4, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 463
 • Diem ket thuc mon TH - lop 17NQTP - Ngày: May 4, 2017, 11:20 am - Lượt xem: 459
 • Diem qua trinh mon KTDT-PLC - lop 16TH2A - Ngày: May 4, 2017, 11:18 am - Lượt xem: 418
 • Diem ket thuc mon TH DTTT - lop 15CT1A - Ngày: May 4, 2017, 11:17 am - Lượt xem: 390
 • Diem qua trinh mon Dien tu cong suat - lop 15CT1A - Ngày: April 24, 2017, 9:04 am - Lượt xem: 388
 • Diem qua trinh lop 12, 14CV hoc lai - Ngày: April 12, 2017, 9:35 am - Lượt xem: 423
 • Diem ket thuc mon TH Vi xu ly - lop 14CD1A, B - Ngày: April 12, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 460
 • Diem qua trinh mon Vi mach so - lop 15CD1A, B - Ngày: April 12, 2017, 9:28 am - Lượt xem: 451
 • Diem qua trinh mon LT DKTD - lop 14CE hoc lai - Ngày: April 10, 2017, 2:54 am - Lượt xem: 523
 • Diem qua trinh mon TH DTCB - lop D8H9B - Ngày: April 10, 2017, 2:53 am - Lượt xem: 380
 • Diem qua trinh mon TH DTCB - lop 15CD1B - Ngày: April 10, 2017, 2:52 am - Lượt xem: 388
 • Diem qua trinh mon TH DTCB - lop 15CD1A - Ngày: April 10, 2017, 2:51 am - Lượt xem: 384
 • Diem ket thuc mon DTCN - lop 15NQ1D - Ngày: April 10, 2017, 2:49 am - Lượt xem: 391
 • Diem ket thuc mon LT DKTD - lop 14CE - hoc lai - Ngày: April 10, 2017, 2:47 am - Lượt xem: 427
 • Diem ket thuc mon DTCN - lop 15NQ1A - C - Lan 2 - Ngày: April 10, 2017, 2:46 am - Lượt xem: 428
 • Diem ket thuc mon KTDT - lop 16TH1A ,B - Lan 2 - Ngày: April 10, 2017, 2:44 am - Lượt xem: 401
 • Diem ket thuc mon THDTS - lop 15CT1A - Ngày: March 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 388
 • Diem ket thuc mon DACN - lop 14CT1A - Ngày: March 23, 2017, 3:03 am - Lượt xem: 417
 • Diem ket thuc mon TTTN - lop 14CV1A - Ngày: March 13, 2017, 2:05 am - Lượt xem: 406
 • Diem ket thuc mon NLTT - lop 14CT1A - Ngày: March 8, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 502
 • Diem ket thuc mon DL&CB - lop 14CT1A - Ngày: March 8, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 472
 • Diem ket thuc mon MTTCN - lop 14CT1A - Ngày: March 8, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 399
 • Diem ket thuc mon DTCN - lop 15NQ1A-C - Ngày: March 8, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 442
 • Diem qua trinh mon DL&CB - lop 14CT1A - Ngày: February 28, 2017, 6:12 am - Lượt xem: 403
 • Diem qua trinh mon NLTT - lop 14CT1A - Ngày: February 28, 2017, 6:12 am - Lượt xem: 425
 • Diem ket thuc mon THDC - lop 16CH6A - Ngày: February 28, 2017, 6:11 am - Lượt xem: 351
 • Diem ket thuc mon THUD - khoa 14CE, CD - Ngày: February 28, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 473
 • Diem ket thuc mon ĐTS - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:34 am - Lượt xem: 387
 • Diem ket thuc mon KTDDT- PLC - lop 16TH1A, B - Ngày: February 23, 2017, 3:33 am - Lượt xem: 455
 • Diem ket thuc mon ĐLĐ & TBĐ - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:31 am - Lượt xem: 287
 • Diem ket thuc mon DTTT - lop 15CT1A - E - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:30 am - Lượt xem: 331


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 17th of May 2021 - Lượt truy cập: