Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa đào tạo nâng cao trong hoạt động đào tạo của Nhà trường có vai trò, nhiệm vụ là đào tạo - đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động. Các lớp, các chuyên đề do Khoa xây dựng, thực hiện được điều chỉnh hàng năm, thậm chí theo từng quý để kịp thời đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn ngành điện và xã hội.

Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 3759 - 1.91 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: