Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Từ ngày 8/4 đến 26/4 năm 2013 khoa hệ thống điện đã tổ chức tập huấn dựng trụ 20m bằng phương pháp thủ công cho CB.CNV tại Công ty Điện lực Sóc Trăng. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được.

Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 20598
 • Điểm thi lần 1 môn LĐ lớp 23CH1A-C - Ngày:July 17, 2024, 2:14 pm
 • Điểm thi lần 1 môn VHTBA lớp 22CH1A-C - Ngày:June 17, 2024, 2:21 pm
 • Điểm thi lần 2 môn NMĐ lớp 22CH1A-C - Ngày:December 28, 2023, 1:52 am
 • Điểm thi lần 2 môn BVRL lớp 22CH1A-C - Ngày:December 28, 2023, 1:51 am
 • Điểm thi lần 1 môn ODHTD-BVRL-VHTBA-QLSC-SCADA-VHHTĐ-NMĐ-LĐ lớp 21CH-HL - Ngày:December 15, 2023, 2:53 am
 • Điểm thi lần 1 môn BVRL lớp 22CH1A-C - Ngày:November 22, 2023, 7:39 am
 • Điểm thi lần 1 môn QLSC lớp 22CH1A-C - Ngày:November 22, 2023, 7:38 am
 • Điểm thi lần 1 môn NMĐ lớp 22CH1A-C - Ngày:November 22, 2023, 7:37 am
 • Điểm thi lần 2 môn BVRL lớp 22TQ1A-B - Ngày:November 15, 2023, 1:39 am
 • Điểm thi lần 2 môn QLSC lớp 22TQ-HL - Ngày:November 15, 2023, 1:37 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: