Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 3560
 • Điểm thi ĐLĐ 22TCHL L1 18 thg 9, 2023 - Ngày:September 20, 2023, 8:56 am
 • Điểm thi KTCA 22TQ1AB L1 7 thg 9, 2023 - Ngày:September 20, 2023, 8:53 am
 • điểm thi ĐLĐ 22TQ1AB l2 17 thg 7, 2023 - Ngày:July 25, 2023, 7:19 am
 • Điểm thi Cao đẳng K22 l2 từ 10-15 thg 7, 2023 - Ngày:July 25, 2023, 7:17 am
 • Điểm thi Máy điện 22CH1ABC L1 2thg 6, 2023 - Ngày:June 21, 2023, 6:39 am
 • Điểm thi KTATĐ 22CH1ABC L1 31 thg 5, 2023 - Ngày:June 21, 2023, 6:38 am
 • Điểm thi Mạch 22CH-HL l2 2 thg 6, 2023 - Ngày:June 21, 2023, 6:37 am
 • điểm thi CT CĐ22HL L2 01.062023 - Ngày:June 8, 2023, 4:14 am
 • Điểm thi TAKT CĐ21HL L2 25.05.2023 - Ngày:June 8, 2023, 4:14 am
 • điểm thi ĐLĐ 22CH1ABC L1 26 thg 5, 2023 - Ngày:June 8, 2023, 4:12 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: