Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 3439
 • Điểm thi Mạch điện 22CĐ1A + 22CT1A L1 06 thg 1, 2023 - Ngày:February 1, 2023, 4:04 am
 • Điểm thi MẠCH 22CH1ABC L1 06 thg 1, 2023 - Ngày:February 1, 2023, 4:03 am
 • Điểm thi TCC các lớp CĐK22 L1 03 thg 1, 2023 - Ngày:February 1, 2023, 4:03 am
 • Điểm thi VLĐC các lớp CĐK22 L1 30 thg 12, 2022 - Ngày:February 1, 2023, 4:01 am
 • Điểm thi TA1 22CT1A+ 22CĐ1A L1 29thg 12, 2022 - Ngày:February 1, 2023, 4:01 am
 • Điểm thi TA1 22CH1ABC L1 28 thg 12, 2022 - Ngày:February 1, 2023, 4:00 am
 • Điểm thi Mạch điện 22TQ1AB L1 29thg 12, 2022 - Ngày:January 31, 2023, 2:01 am
 • Điểm thi KTAT&VSCN 22TQ1AB L1 04 thg 1, 2023 - Ngày:January 31, 2023, 2:00 am
 • Điểm thi Máy điện 22TQ1AB L1 3 thg 1, 2023 - Ngày:January 31, 2023, 1:59 am
 • Điểm thi CT 22TQ1AB L1 27.12.2022 - Ngày:January 31, 2023, 1:57 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: