Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 3150
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày:September 7, 2020, 10:29 am
 • Điểm thi KTAT lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày:September 3, 2020, 2:55 pm
 • Điểm thi KTAT lớp 19CB1A lần 1 - Ngày:September 1, 2020, 9:09 am
 • Điểm thi KTAT lớp 19TQ-HL lần 1 - Ngày:August 27, 2020, 10:50 am
 • Điểm thi KTCA lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày:August 26, 2020, 4:05 pm
 • Điểm thi KTCA lớp 18 cao đẳng học lại lần 1 - Ngày:August 26, 2020, 4:02 pm
 • Điểm thi TAKT lớp 18cao đẳng học lại lần1 - Ngày:August 26, 2020, 4:00 pm
 • Điểm thi KCĐ lớp 18CD-HL lần 1 - Ngày:August 20, 2020, 4:46 pm
 • Điểm quá trình TAKT lớp 18CD-HL - Ngày:August 20, 2020, 4:45 pm
 • Điểm thi đo lường điện lớp 19cao đẳng lần 1 - Ngày:August 19, 2020, 10:13 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: