Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh luôn lấy "Tầm nhìn & Sứ mạng" để định hướng trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và cho xã hội.

Ngày: May 25, 2021, 9:08 am - Lượt xem: 481

* 100% được giới thiệu công ty thực tập

* 100% được giới thiệu việc làm phù hợp

* Mức lương khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/tháng

Ngày: May 24, 2021, 1:06 pm - Lượt xem: 379
 • ĐIỂM MÔN TBĐLKTĐKTĐH LỚP 21CN1A - Ngày:February 1, 2023, 4:16 am
 • Điểm môn Cơ kỹ thuật lớp 21CDHL - Ngày:February 1, 2023, 4:10 am
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 22TQ1AB L1 - Ngày:February 1, 2023, 4:05 am
 • Điểm môn TTDCN Lớp CĐ_HL - Ngày:December 30, 2022, 7:01 am
 • Điểm TTTN lớp CĐ_HL K.15 - Ngày:December 20, 2022, 2:03 am
 • Điểm TTTN lớp 20CD1A,B - Ngày:December 20, 2022, 2:03 am
 • Điểm thi môn Vi xử lý lớp 21CT1A L1 - Ngày:December 20, 2022, 2:03 am
 • Điểm thi môn Trang bị điện lớp 21CT1A L1 - Ngày:December 20, 2022, 2:02 am
 • Điểm thi môn TLKN lớp 21CT1A L1 - Ngày:December 20, 2022, 2:02 am
 • Điểm thi môn MTTCN lớp 20CD1AB L2 - Ngày:December 20, 2022, 2:01 am
 • DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Ngày:December 17, 2018, 2:02 pm
 • MẪU KẾT QUẢ THỰC TẬP - Ngày:March 9, 2018, 6:02 am
 • HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO BÁO CÁO THỰC TẬP - Ngày:January 4, 2018, 3:16 pm
 • MẪU ĐƠN XIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Ngày:November 2, 2017, 7:29 am
 • MẪU HSSV ĐÓNG TIỀN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC - Ngày:April 24, 2014, 6:21 am
 • MẪU HSSV ĐÓNG TIỀN ÔN TẬP - Ngày:April 24, 2014, 6:19 am
 • MẪU DANH SÁCH CẤM THI - Ngày:April 24, 2014, 4:08 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: