Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản kinh tế thuộc trường Cao Đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh là nơi sinh viên bắt đầu chinh phục hành trình kiến thức với các môn khoa học cơ sở, cơ bản là tiền đề cho việc tiếp nhận kiến thức chuyên ngành. Các môn khoa học cơ bản quen thuộc mà mới mẻ bởi cách tiếp cận gắn với định hướng nghề nghiệp.

Ngày: October 2, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 1676
 • Diem thi lan 1 mon Mach dien lop 18CD_HL 140421 - Ngày:April 15, 2021, 5:58 pm
 • Diem thi lan 1 mon TA2 lop 18CD_HL 130421 - Ngày:April 15, 2021, 5:57 pm
 • Diem thi lan 1 mon PL lop 18CD_HL 120421 - Ngày:April 15, 2021, 5:57 pm
 • Diem thi lan 1 mon TA1 lop 18CD_HL 120421 - Ngày:April 15, 2021, 5:56 pm
 • Diem thi lan 1 mon TA1KDDN lop 19SQ1A_DN 260321 - Ngày:April 15, 2021, 5:56 pm
 • Diem thi mon TAKT lan 2 lop 19 Cao đang 250321 - Ngày:April 7, 2021, 9:57 am
 • Diem thi mon KTAT lan 2 lop 19CT1A 230321 - Ngày:April 7, 2021, 9:56 am
 • Diem thi mon TA1 lan 2 lop 20 Cao dang 200321 - Ngày:April 5, 2021, 11:15 am
 • Diem thi mon PL lan 2 lop 20CD1A 200321 - Ngày:April 5, 2021, 11:15 am
 • Diem thi mon May dien lan 2 lop 20TQ1A 180321 - Ngày:April 5, 2021, 11:14 am
 • Mẫu Sinh hoạt chủ nhiệm - Ngày:May 23, 2018, 11:08 am
 • Mẫu Phiếu đăng ký dạy bù - Ngày:January 26, 2018, 3:43 pm
 • Mẫu Báo cáo làm thêm giờ - Ngày:January 26, 2018, 3:41 pm
 • Mẫu đơn xin thực tập tại công ty ngoài - Ngày:January 9, 2018, 9:50 am
 • Mẫu đơn xin thực tập tại công ty Điện lực - Ngày:January 9, 2018, 9:49 am
 • Giấy thanh toán đi dạy ngoài - Ngày:September 6, 2017, 10:09 am
 • Hướng dẫn thực hiện viết Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận thực tập tốt nghiệp. - Ngày:September 1, 2016, 2:32 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: