Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LICH THI TN 16CH6A ngày 21-07

Ngày: July 9, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 1810 - 0.03 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:November 17, 2022, 7:41 am - Lượt down: 58
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21_HL - Ngày:November 11, 2022, 1:16 am - Lượt down: 58
 • LỊCH THI LẦN 2-HKII-LỚP 21TQ1C - HKV - LỚP 20CH1A,B VÀ 20CĐ1A,B - Ngày:November 3, 2022, 4:27 am - Lượt down: 100
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CT1A - Ngày:November 3, 2022, 4:26 am - Lượt down: 34
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CN1A - Ngày:November 3, 2022, 4:25 am - Lượt down: 51
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CĐ1A - Ngày:October 26, 2022, 4:00 am - Lượt down: 59
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC21_HL - Ngày:October 19, 2022, 1:36 am - Lượt down: 58
 • LỊCH THI LẦN 1-HKIII- LỚP 21TQ1A,B - Ngày:October 6, 2022, 2:35 am - Lượt down: 104
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1C - Ngày:September 6, 2022, 12:54 am - Lượt down: 87
 • LỊCH THI LẦN 1-HKV- LỚP 20CH1A,B - Ngày:August 26, 2022, 6:32 am - Lượt down: 126
 • LỊCH THI LẦN 1- HKV - LỚP 20CĐ1A-B - Ngày:August 24, 2022, 9:14 am - Lượt down: 96
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKII - LỚP 21CH1A-C, 21CĐ, 21CT, 21TQ1A-B (HIỆU CHỈNH) - Ngày:August 24, 2022, 2:29 am - Lượt down: 152
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CN1A (HIỆU CHỈNH) - Ngày:June 14, 2022, 12:58 am - Lượt down: 154
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 19, 20, 21_HL (HIỆU CHỈNH) - Ngày:June 10, 2022, 9:29 am - Lượt down: 190
 • LiỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1A-B - Ngày:June 7, 2022, 8:31 am - Lượt down: 164


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 1st of December 2022 - Lượt truy cập: