Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
17NQTP HL thi lan 2 ngày 01-11-2018
Ngày: October 22, 2018, 10:30 am - Lượt xem: 2028 - 0.03 MB

 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am - Lượt down: 7
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:December 4, 2023, 9:48 am - Lượt down: 5
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:47 am - Lượt down: 12
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:December 4, 2023, 9:42 am - Lượt down: 52
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1A,B (Hiệu chỉnh) - Ngày:November 24, 2023, 8:36 am - Lượt down: 136
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:November 24, 2023, 8:35 am - Lượt down: 81
 • LỊCH THI LẦN 1 - K21_HL - Ngày:November 17, 2023, 9:29 am - Lượt down: 101
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 22CĐ_HL (HIỆU CHỈNH) - Ngày:November 2, 2023, 8:55 am - Lượt down: 72
 • LỊCH THI LẦN 2 –Lớp 22TQ HKIII và TC22_HL - Ngày:November 2, 2023, 1:25 am - Lượt down: 60
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:October 11, 2023, 1:32 am - Lượt down: 193
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ22_HL - Ngày:October 2, 2023, 2:18 am - Lượt down: 144
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK V- LỚP 21CĐ1A, 21CH1A-C - Ngày:September 28, 2023, 9:01 am - Lượt down: 102
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:September 28, 2023, 6:36 am - Lượt down: 90
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:September 28, 2023, 6:36 am - Lượt down: 52
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC22_HL - Ngày:September 11, 2023, 1:24 am - Lượt down: 86


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 7th of December 2023 - Lượt truy cập: