Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B
Ngày: September 10, 2021, 11:42 am - Lượt xem: 194 - 0.1 MB

 • Lịch thi tốt nghiệp lần 5 - Lớp 16TH - Ngày:May 16, 2022, 3:29 am - Lượt down: 16
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKIV - LỚP 20CH1A-B và 20CĐ1A-B - Ngày:April 6, 2022, 8:24 am - Lượt down: 86
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1C - Ngày:March 31, 2022, 8:19 am - Lượt down: 77
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CN1A - Ngày:March 21, 2022, 12:54 am - Lượt down: 79
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CH1A-B, 21CĐ-CB-CT, 21TQ1A-B - Ngày:March 8, 2022, 12:41 am - Lượt down: 165
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKV LỚP 19CT, 19CĐ - HKIII 20CH, 20TQ1A - HKII LỚP 20TQ1B - Ngày:February 15, 2022, 3:06 am - Lượt down: 88
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18,19,20_HL - Ngày:February 10, 2022, 6:40 am - Lượt down: 131
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:February 8, 2022, 7:24 am - Lượt down: 98
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CH1A,B - Ngày:February 8, 2022, 7:24 am - Lượt down: 88
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1A,B - Ngày:December 24, 2021, 8:02 am - Lượt down: 168
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CĐ1A, 21CB1A, 21CT1A (Điều chỉnh thời gian thi môn Chính trị)) - Ngày:December 24, 2021, 8:01 am - Lượt down: 158
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1C - Ngày:December 24, 2021, 8:00 am - Lượt down: 139
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1A,B - Ngày:December 24, 2021, 7:59 am - Lượt down: 156
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20TQ1B (Hiệu chỉnh) - Ngày:December 24, 2021, 7:58 am - Lượt down: 109
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 18,19,20CĐ_HL - Ngày:December 9, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 202


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 26th of May 2022 - Lượt truy cập: