Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LiỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1A-B
Ngày: June 7, 2022, 8:31 am - Lượt xem: 139 - 0.54 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1C - Ngày:September 6, 2022, 12:54 am - Lượt down: 45
 • LỊCH THI LẦN 1-HKV- LỚP 20CH1A,B - Ngày:August 26, 2022, 6:32 am - Lượt down: 91
 • LỊCH THI LẦN 1- HKV - LỚP 20CĐ1A-B - Ngày:August 24, 2022, 9:14 am - Lượt down: 59
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKII - LỚP 21CH1A-C, 21CĐ, 21CT, 21TQ1A-B (HIỆU CHỈNH) - Ngày:August 24, 2022, 2:29 am - Lượt down: 116
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CN1A (HIỆU CHỈNH) - Ngày:June 14, 2022, 12:58 am - Lượt down: 130
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 19, 20, 21_HL (HIỆU CHỈNH) - Ngày:June 10, 2022, 9:29 am - Lượt down: 163
 • LiỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21TQ1A-B - Ngày:June 7, 2022, 8:31 am - Lượt down: 139
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CT1A - Ngày:June 3, 2022, 3:31 am - Lượt down: 66
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CĐ1A - Ngày:June 3, 2022, 3:29 am - Lượt down: 80
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CH1A-C - Ngày:June 3, 2022, 3:29 am - Lượt down: 148
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CN1A và 21TQ1C - Ngày:June 1, 2022, 7:26 am - Lượt down: 208
 • Lịch thi tốt nghiệp lần 5 - Lớp 16TH - Ngày:May 16, 2022, 3:29 am - Lượt down: 119
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKIV - LỚP 20CH1A-B và 20CĐ1A-B - Ngày:April 6, 2022, 8:24 am - Lượt down: 185
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1C - Ngày:March 31, 2022, 8:19 am - Lượt down: 141
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CN1A - Ngày:March 21, 2022, 12:54 am - Lượt down: 134


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 1st of October 2022 - Lượt truy cập: