Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1-HKV- LỚP 20CH1A,B
Ngày: August 26, 2022, 6:32 am - Lượt xem: 181 - 0.57 MB

 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 20CĐ_HL - Ngày:January 13, 2023, 3:45 am - Lượt down: 47
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 21TC_HL - Ngày:January 11, 2023, 7:16 am - Lượt down: 51
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:January 11, 2023, 7:15 am - Lượt down: 39
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CĐ1A - Ngày:January 11, 2023, 7:14 am - Lượt down: 28
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CT1A - Ngày:December 16, 2022, 2:02 am - Lượt down: 97
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21TQ1A-B - Ngày:December 15, 2022, 7:59 am - Lượt down: 116
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - Lớp 21CN1A - Ngày:December 14, 2022, 1:01 am - Lượt down: 52
 • LỊCH THI LẦN 1-HK III - Lớp 21TQ1C - Ngày:December 14, 2022, 12:57 am - Lượt down: 61
 • LỊCH THI LÀN 1 - HKI - LỚP 22CĐ1A VÀ 22CT1A - Ngày:December 8, 2022, 6:25 am - Lượt down: 265
 • LỊCH THI LẦN 1- HK I - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 8, 2022, 6:24 am - Lượt down: 243
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 22TQ1A,B (HIỆU CHỈNH) - Ngày:December 6, 2022, 7:11 am - Lượt down: 207
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ21_HL - Ngày:December 2, 2022, 3:06 am - Lượt down: 87
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ20_HL - Ngày:December 2, 2022, 2:18 am - Lượt down: 59
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:November 17, 2022, 7:41 am - Lượt down: 167
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21_HL - Ngày:November 11, 2022, 1:16 am - Lượt down: 93


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 5th of February 2023 - Lượt truy cập: