Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HK III - Lớp 21CN1A
Ngày: December 14, 2022, 1:01 am - Lượt xem: 236 - 0.57 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ22_HL - Ngày:October 2, 2023, 2:18 am - Lượt down: 29
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK V- LỚP 21CĐ1A, 21CH1A-C - Ngày:September 28, 2023, 9:01 am - Lượt down: 22
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CĐ1A - Ngày:September 28, 2023, 6:36 am - Lượt down: 21
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22CT1A - Ngày:September 28, 2023, 6:36 am - Lượt down: 10
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC22_HL - Ngày:September 11, 2023, 1:24 am - Lượt down: 54
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - LỚP 22TQ1A,B - Ngày:August 18, 2023, 1:58 am - Lượt down: 159
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:July 27, 2023, 1:03 am - Lượt down: 163
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CĐ1A - Ngày:July 27, 2023, 1:02 am - Lượt down: 105
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 21CT1A - Ngày:July 27, 2023, 1:01 am - Lượt down: 64
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22TQ1A-B - Ngày:July 7, 2023, 1:21 am - Lượt down: 112
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22CH1A-B-C (HIỆU CHỈNH) - Ngày:June 29, 2023, 1:20 am - Lượt down: 153
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22CĐ1A - Ngày:June 29, 2023, 1:19 am - Lượt down: 71
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - LỚP 22CT1A - Ngày:June 29, 2023, 1:19 am - Lượt down: 75
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ22HL_HK1 - Ngày:May 18, 2023, 8:49 am - Lượt down: 139
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CH1A-B-C - Ngày:May 18, 2023, 8:47 am - Lượt down: 139


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: