Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 21TC_HL
Ngày: January 11, 2023, 7:16 am - Lượt xem: 111 - 0.57 MB

 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CN1A - Ngày:March 20, 2023, 1:00 am - Lượt down: 18
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CT1A - Ngày:March 17, 2023, 3:07 am - Lượt down: 31
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CĐ1A - Ngày:March 16, 2023, 6:28 am - Lượt down: 23
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CN1A - Ngày:March 15, 2023, 3:21 am - Lượt down: 82
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22TQ1A,B - Ngày:February 8, 2023, 9:08 am - Lượt down: 110
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22CĐ1A và 22CT1A - Ngày:February 8, 2023, 9:07 am - Lượt down: 86
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:February 8, 2023, 9:06 am - Lượt down: 136
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 20CĐ_HL - Ngày:January 13, 2023, 3:45 am - Lượt down: 88
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 21TC_HL - Ngày:January 11, 2023, 7:16 am - Lượt down: 111
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:January 11, 2023, 7:15 am - Lượt down: 102
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CĐ1A - Ngày:January 11, 2023, 7:14 am - Lượt down: 57
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CT1A - Ngày:December 16, 2022, 2:02 am - Lượt down: 120
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21TQ1A-B - Ngày:December 15, 2022, 7:59 am - Lượt down: 140
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - Lớp 21CN1A - Ngày:December 14, 2022, 1:01 am - Lượt down: 77
 • LỊCH THI LẦN 1-HK III - Lớp 21TQ1C - Ngày:December 14, 2022, 12:57 am - Lượt down: 82


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 26th of March 2023 - Lượt truy cập: