Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CN1A
Ngày: March 20, 2023, 1:00 am - Lượt xem: 58 - 0.56 MB

 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ22HL_HK1 - Ngày:May 18, 2023, 8:49 am - Lượt down: 40
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CH1A-B-C - Ngày:May 18, 2023, 8:47 am - Lượt down: 55
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CN1A - Ngày:May 15, 2023, 9:23 am - Lượt down: 30
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 21CĐ1A - Ngày:May 15, 2023, 9:22 am - Lượt down: 25
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CĐ21HL_HK3 - Ngày:May 15, 2023, 12:45 am - Lượt down: 39
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP TC22HL_HK1 - Ngày:May 15, 2023, 12:44 am - Lượt down: 33
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 22TQ1A,B - Ngày:April 28, 2023, 7:33 am - Lượt down: 131
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 28, 2023, 7:32 am - Lượt down: 158
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC22HL_HK1 - Ngày:April 7, 2023, 2:07 am - Lượt down: 99
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ22HL_HK1 (hiệu chỉnh) - Ngày:April 7, 2023, 2:06 am - Lượt down: 138
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP CĐ21HL_HK3 - Ngày:April 7, 2023, 2:05 am - Lượt down: 92
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - Lớp 22CĐ1A - Ngày:April 6, 2023, 8:39 am - Lượt down: 88
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - Lớp 22CT1A - Ngày:April 6, 2023, 8:37 am - Lượt down: 56
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2023, 1:23 am - Lượt down: 127
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC21_HL và CĐ20_HL - Ngày:March 31, 2023, 9:51 am - Lượt down: 88


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: