Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CĐ1A
Ngày: February 5, 2024, 2:33 am - Lượt xem: 57 - 0.57 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23CĐ1A - Ngày:May 6, 2024, 9:48 am - Lượt down: 90
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 23, 2024, 1:35 am - Lượt down: 152
 • LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL - Ngày:April 15, 2024, 8:56 am - Lượt down: 64
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2024, 3:52 am - Lượt down: 182
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:April 4, 2024, 3:51 am - Lượt down: 26
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1C,D - Ngày:April 3, 2024, 8:52 am - Lượt down: 100
 • LỊCH THI LẦN 1 - CĐ2022 HK3_HL - Ngày:March 18, 2024, 9:06 am - Lượt down: 70
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP K21_HL - Ngày:February 21, 2024, 12:50 am - Lượt down: 98
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am - Lượt down: 128
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am - Lượt down: 69
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:February 5, 2024, 2:41 am - Lượt down: 154
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 23TQ1C,D - Ngày:February 5, 2024, 2:34 am - Lượt down: 201
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:February 5, 2024, 2:34 am - Lượt down: 114
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:February 5, 2024, 2:33 am - Lượt down: 57
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 22CT1A - Ngày:February 5, 2024, 2:33 am - Lượt down: 41


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: