Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1- HK II - LỚP 23CH1A,B,C
Ngày: May 27, 2024, 2:22 pm - Lượt xem: 112 - 0.57 MB

 • LỊCH THI LẦN 1-CĐ K2023 HK1_HL - Ngày:July 4, 2024, 8:04 am - Lượt down: 85
 • LỊCH THI LẦN 1-TC K2023 HK1_HL - Ngày:July 4, 2024, 8:03 am - Lượt down: 58
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII -23TQ1A,B,C,D - Ngày:June 3, 2024, 3:57 pm - Lượt down: 185
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:May 31, 2024, 1:25 pm - Lượt down: 54
 • LỊCH THI LẦN 1- HK II - LỚP 23CH1A,B,C - Ngày:May 27, 2024, 2:22 pm - Lượt down: 112
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK II - LỚP 23CĐ1A - Ngày:May 6, 2024, 9:48 am - Lượt down: 122
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK V - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 23, 2024, 1:35 am - Lượt down: 196
 • LỊCH THI LẦN 2 – CĐ2022 HK3_HL - Ngày:April 15, 2024, 8:56 am - Lượt down: 93
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:April 4, 2024, 3:52 am - Lượt down: 221
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - LỚP 22CĐ1A - Ngày:April 4, 2024, 3:51 am - Lượt down: 47
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1C,D - Ngày:April 3, 2024, 8:52 am - Lượt down: 145
 • LỊCH THI LẦN 1 - CĐ2022 HK3_HL - Ngày:March 18, 2024, 9:06 am - Lượt down: 87
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP K21_HL - Ngày:February 21, 2024, 12:50 am - Lượt down: 116
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23TQ1A,B - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am - Lượt down: 149
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - LỚP 23CĐ1A - Ngày:February 5, 2024, 2:42 am - Lượt down: 86


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: