Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV coi thi 18TQ1A Đợt 1,2 CĐHL từ 11.03 - 16.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 1044 - 0.02 MB

 • Lịch thi lần 1 HK5 17CH1A-D - Ngày:August 8, 2019, 12:45 pm - Lượt down: 656
 • Lịch thi 16CK1A, 17CK1A - môn KTTMDV - Ngày:August 6, 2019, 12:20 pm - Lượt down: 658
 • Lịch thi lần 2 16CĐ1A-B (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:52 am - Lượt down: 765
 • Lịch thi lần 2 16CE1A-E (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:51 am - Lượt down: 780
 • Lịch thi lần 2 16CH_HL - Ngày:August 5, 2019, 10:50 am - Lượt down: 667
 • Lịch thi lần 2 16CQ1A (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:50 am - Lượt down: 646
 • Lịch thi lần 2 16CT1A (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:49 am - Lượt down: 672
 • Lịch thi lần 2 17CĐ1A-B - Ngày:August 5, 2019, 10:48 am - Lượt down: 695
 • Lịch thi lần 2 17CH1A-D - Ngày:August 5, 2019, 10:48 am - Lượt down: 745
 • Lịch thi lần 2 17CT1A - Ngày:August 5, 2019, 10:47 am - Lượt down: 682
 • Lịch thi lần 2 18CĐ1A-B - Ngày:August 5, 2019, 10:47 am - Lượt down: 738
 • Lịch thi lần 2 18CH_HL - Ngày:August 5, 2019, 10:46 am - Lượt down: 684
 • Lịch thi lần 2 18CH1A-D - Ngày:August 5, 2019, 10:46 am - Lượt down: 632
 • Lịch thi lần 2 18CT1A - Ngày:August 5, 2019, 10:45 am - Lượt down: 635
 • Lịch thi lần 2 18TQ1A - Ngày:August 5, 2019, 10:44 am - Lượt down: 632


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 27th of May 2022 - Lượt truy cập: