Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 2 16CĐ1A-B (môn thay thế)

Ngày: August 5, 2019, 10:52 am - Lượt xem: 792 - 0.2 MB

 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CH_HL - Ngày:October 16, 2019, 11:25 am - Lượt down: 732
 • LỊCH THI LẦN 1 18TQ1A - MÔN CCĐ - Ngày:October 11, 2019, 10:18 am - Lượt down: 806
 • lich thi lop TC-HL, CH-HL thang 9 2019 - Ngày:September 13, 2019, 5:02 pm - Lượt down: 829
 • Lịch thi lần 2 17CH_HL đợt 2 (điều chỉnh) - Ngày:August 12, 2019, 12:10 pm - Lượt down: 934
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CK1A - Ngày:August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt down: 715
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CT1A - Ngày:August 8, 2019, 12:47 pm - Lượt down: 707
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CĐ1A-B - Ngày:August 8, 2019, 12:46 pm - Lượt down: 661
 • Lịch thi lần 1 HK5 17CH1A-D - Ngày:August 8, 2019, 12:45 pm - Lượt down: 687
 • Lịch thi 16CK1A, 17CK1A - môn KTTMDV - Ngày:August 6, 2019, 12:20 pm - Lượt down: 695
 • Lịch thi lần 2 16CĐ1A-B (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:52 am - Lượt down: 792
 • Lịch thi lần 2 16CE1A-E (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:51 am - Lượt down: 811
 • Lịch thi lần 2 16CH_HL - Ngày:August 5, 2019, 10:50 am - Lượt down: 699
 • Lịch thi lần 2 16CQ1A (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:50 am - Lượt down: 678
 • Lịch thi lần 2 16CT1A (môn thay thế) - Ngày:August 5, 2019, 10:49 am - Lượt down: 705
 • Lịch thi lần 2 17CĐ1A-B - Ngày:August 5, 2019, 10:48 am - Lượt down: 738


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 2nd of July 2022 - Lượt truy cập: