Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1-LỚP 18CT1A
Ngày: November 26, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 1430 - 0.02 MB

 • LỊCH THI LẦN 1-CĐ18_HL - Ngày:January 12, 2021, 9:18 am - Lượt down: 1111
 • LỊCH THI LẦN 1-HK1-20TQ1A - Ngày:December 30, 2020, 11:51 am - Lượt down: 1081
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CB1A - Ngày:December 30, 2020, 11:50 am - Lượt down: 1175
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CD1A - Ngày:December 30, 2020, 11:50 am - Lượt down: 890
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CH1A,B - Ngày:December 30, 2020, 11:49 am - Lượt down: 1079
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CT1A - Ngày:December 30, 2020, 11:48 am - Lượt down: 883
 • LỊCH THI LẦN 1-HK5-18CH1A-D - Ngày:December 30, 2020, 11:40 am - Lượt down: 1034
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK1 - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:December 21, 2020, 11:49 am - Lượt down: 1010
 • LỊCH THI LÀN 1- HK 1- LỚP 20CH1A,B - Ngày:December 21, 2020, 11:47 am - Lượt down: 1151
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC_HL (KTCA) - Ngày:November 23, 2020, 9:47 am - Lượt down: 990
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK3 - Lớp 19TQ1A (CCĐ) - Ngày:November 6, 2020, 2:27 pm - Lượt down: 1040
 • Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CĐ1A,B - Ngày:September 28, 2020, 10:23 am - Lượt down: 1146
 • Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CH1A-D - Ngày:September 28, 2020, 10:22 am - Lượt down: 1007
 • Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CT1A - Ngày:September 28, 2020, 10:22 am - Lượt down: 1553
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ1A - Ngày:September 28, 2020, 10:21 am - Lượt down: 1057


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: