Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 2 18CĐ1A-B

Ngày: August 5, 2019, 10:47 am - Lượt xem: 1371 - 0.2 MB

 • Lịch thi lần 2 - lớp 18CĐ1A,B - Ngày:September 21, 2020, 11:18 am - Lượt down: 1053
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19CĐ_HL (cập nhật 28.09.2020-môn MẠCHĐIỆN) - Ngày:September 11, 2020, 10:39 am - Lượt down: 1264
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CĐ_HL - Ngày:September 11, 2020, 10:39 am - Lượt down: 1360
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ_HL (cập nhật 16.09.2020) - Ngày:September 10, 2020, 11:54 am - Lượt down: 1174
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 17CĐ_HL (cập nhật 16.09.2020) - Ngày:September 10, 2020, 11:53 am - Lượt down: 1315
 • Lịch thi lớp CĐ-HL (môn Hóa ĐC) - Ngày:August 27, 2020, 11:06 am - Lượt down: 1020
 • Lịch thi lớp 19TQ-HL (đợt 2) - Ngày:August 13, 2020, 3:59 pm - Lượt down: 1010
 • Lịch thi lớp 18CĐ_HL - Ngày:August 11, 2020, 3:34 pm - Lượt down: 1331
 • Lịch Thi lần 1 - lớp 19TQ1A - Ngày:August 11, 2020, 3:16 pm - Lượt down: 1107
 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp CĐ_HL - Ngày:July 21, 2020, 5:55 pm - Lượt down: 1432
 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp 19CĐ_HL (cập nhật 30.07.20) - Ngày:July 21, 2020, 5:54 pm - Lượt down: 1237
 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CT1A - Ngày:July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt down: 1107
 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CĐ1A,B - Ngày:July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt down: 1267
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 18CH1A-D (cập nhật 31.07.2020) - Ngày:July 21, 2020, 5:43 pm - Lượt down: 1186
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CT1A (Cập Nhật 12.08.2020) - Ngày:July 21, 2020, 5:43 pm - Lượt down: 1312


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: