Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lich thi HK2 18CT từ 2406-030719

Ngày: May 20, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 1889 - 0.2 MB

 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp 19CĐ_HL (cập nhật 30.07.20) - Ngày:July 21, 2020, 5:54 pm - Lượt down: 1282
 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CT1A - Ngày:July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt down: 1156
 • Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CĐ1A,B - Ngày:July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt down: 1314
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 18CH1A-D (cập nhật 31.07.2020) - Ngày:July 21, 2020, 5:43 pm - Lượt down: 1231
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CT1A (Cập Nhật 12.08.2020) - Ngày:July 21, 2020, 5:43 pm - Lượt down: 1359
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CĐ1A (chỉnh sửa ngày 12.08.2020) - Ngày:July 21, 2020, 5:42 pm - Lượt down: 1179
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CB1A - Ngày:July 21, 2020, 5:41 pm - Lượt down: 1041
 • Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CH1A,B - Ngày:July 21, 2020, 5:40 pm - Lượt down: 1291
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP - khối TCCN (T07.2020) - Ngày:June 16, 2020, 9:45 am - Lượt down: 1161
 • LỊCH THI TỐT NGHIỆP - khối TCN (T07.2020) - Ngày:June 16, 2020, 9:44 am - Lượt down: 1092
 • Lịch thi 19TQ-HL đợt 1 - Ngày:June 15, 2020, 9:04 am - Lượt down: 1198
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18TQ1A - Ngày:June 3, 2020, 11:53 am - Lượt down: 1544
 • Lịch thi lần 1 - HK3 - Lớp 18TQ1A - Ngày:May 14, 2020, 11:58 am - Lượt down: 1226
 • Lịch thi Lần 2 - HK3 - Lớp 19CH1A,B - Ngày:May 13, 2020, 11:59 am - Lượt down: 1226
 • Lịch thi lần 2 - HK3 - Lớp 18CH1A-D - Ngày:May 13, 2020, 11:58 am - Lượt down: 1487


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 18th of July 2024 - Lượt truy cập: