Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
17SN1A thi lại HK1 ngay 7-3-18
Ngày: February 8, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 2082 - 0.03 MB

 • 16CE HL Thi lai lan 2 tu 26.11 den 30.11.18 - Ngày:November 8, 2018, 3:56 pm - Lượt down: 1223
 • GV coi thi 16CK1A.16CQ1A 05.11 - 11.11.2018 - Ngày:November 1, 2018, 1:59 pm - Lượt down: 1214
 • 16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:October 25, 2018, 4:51 pm - Lượt down: 1372
 • GV COI THI TUAN TU 29-10 DEN 04-11-2018 - Ngày:October 25, 2018, 10:43 am - Lượt down: 1270
 • CD13 14 HLcac mon NLMLN PLDC TT - Ngày:October 22, 2018, 10:34 am - Lượt down: 1180
 • 17NQTP HL thi lan 2 ngày 01-11-2018 - Ngày:October 22, 2018, 10:30 am - Lượt down: 1231
 • 16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:October 22, 2018, 10:14 am - Lượt down: 1279
 • 16NQ1AB học lại thi lần 2 ngày 01-11-18 - Ngày:October 22, 2018, 9:07 am - Lượt down: 1265
 • Lịch thi lớp học lại CD2016 Học lại HK4 thi ngày 22-10-18 - Ngày:October 12, 2018, 10:56 am - Lượt down: 1536
 • GV COI THI TUAN TU 24-09 den 30-09-2018 - Ngày:September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt down: 1459
 • 17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9 (Dieu chinh) - Ngày:September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt down: 1408
 • GV COI THI TUAN TU 17-09 den 23-09-2018 - Ngày:September 14, 2018, 3:48 pm - Lượt down: 1313
 • 17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9-18 - Ngày:September 14, 2018, 3:46 pm - Lượt down: 1398
 • 16NQ1AB HL thi dợt 2 ngay 27-9-18 - Ngày:September 14, 2018, 3:45 pm - Lượt down: 1490
 • 16TH1AB HL thi ngay 8-9-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt down: 1353


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 27th of May 2022 - Lượt truy cập: