Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09

Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 1983 - 0.03 MB

 • GV coi thi tuan 13.05 -19.05.19_CĐ16,BK,NB - Ngày:May 10, 2019, 9:02 am - Lượt down: 1381
 • Lich thi HK4 17CĐ & 17CH tu 03.06 - 23.06.19 - Ngày:May 9, 2019, 10:26 am - Lượt down: 1406
 • Lich thi Khoi CĐ_Hoc lai 17.HL&18.HL tu 10.6 - 23.7.19 - Ngày:May 7, 2019, 9:29 am - Lượt down: 1438
 • Lich thi Tot nghiep khoi Trung cap Nghe 2017 _ 17NQTP - Ngày:May 4, 2019, 8:02 am - Lượt down: 1242
 • GV coi thi Bach khoa ngay10.05.2019 - Ngày:May 3, 2019, 11:03 am - Lượt down: 1201
 • GV coi thi Nang bac tuan 06.05 - 12.05.2019 - Ngày:May 3, 2019, 9:57 am - Lượt down: 1560
 • GV coi thi tuan 29.04 - 05.05.2019 - Ngày:April 26, 2019, 9:47 am - Lượt down: 1220
 • Lich thi HK6 Lan 2 Cao dang 2016 tuan 13.05 - 19.05.19 - Ngày:April 24, 2019, 10:09 am - Lượt down: 1243
 • GV coi thi tuan 22.04 - 28.04.2019 - Ngày:April 19, 2019, 10:58 am - Lượt down: 1520
 • Lich thi HK6.15CQ.HL ngay 03.05.2019 - Ngày:April 19, 2019, 10:57 am - Lượt down: 1217
 • GV coi thi cac lop tu 15.04 den 21.04.2019 - Ngày:April 12, 2019, 3:14 pm - Lượt down: 1211
 • GV coi thi Nâng bậc tuần 08-140419 - Ngày:April 4, 2019, 9:09 am - Lượt down: 1188
 • Lich thi SPKT 17542,16442, 16542 ngay 20 & 21.04.2019 - Ngày:March 29, 2019, 10:40 am - Lượt down: 1186
 • GV coi thi Nang bac HCMC_T1 ngay 03.04.2019 - Ngày:March 29, 2019, 10:36 am - Lượt down: 1389
 • GV coi thi BK Lop D18CDL ngay 05.04.2019 - Ngày:March 29, 2019, 10:34 am - Lượt down: 1210


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 1st of June 2023 - Lượt truy cập: