Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
17TQ1A thi HK1 (từ 03-01-2018)

Ngày: November 8, 2017, 7:42 am - Lượt xem: 3476 - 0.03 MB

 • LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 1915
 • LICH THI TN 13CAODANG từ ngày 24-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 1959
 • 17 TQ1A thi lai HK2 ngay 10-8 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 2107
 • 17 CK1A thi lai HK2 ngay 11-08 - Ngày:August 2, 2018, 1:29 am - Lượt down: 1968
 • 16TH1A thi lai HK4 ngay 13-8 - Ngày:August 2, 2018, 1:29 am - Lượt down: 1727
 • LICH THI TN 16CH6A ngày 21-07 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 2065
 • D8H9B HL thi lan 1 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 1713
 • 17NQTP HL thi lan 1 ngay 07-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 1840
 • 17 TQ HL HK1 thi lan 2 ngay 09-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 2153
 • 17 CT1A thi lai HK2 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 1880
 • 17 CH1A-D thi lai HK2 ngay 10-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 2093
 • 17 CĐ1AB thi lai HK2 ngay 11-8 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 1817
 • 16NQ1AB HL HK3 thi lai ngay 07-08-2018 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 2015
 • 15CĐ HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 2133
 • 13CK HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:10 am - Lượt down: 1880


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 26th of March 2023 - Lượt truy cập: