Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
15CĐ1AB thi HK6 (từ 08-01-2018)

Ngày: December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt xem: 3629 - 0.03 MB

 • GV coi thi tu 03.12 den 09.12.2018 - Ngày:November 29, 2018, 4:56 pm - Lượt down: 1931
 • GV coi thi Nang bac 26.11 den 02.12.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:29 am - Lượt down: 1943
 • GV coi thi tu 26.11 den 02.12.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:18 am - Lượt down: 2161
 • GV coi thi DHSPKT 24.11 va 25.11.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:17 am - Lượt down: 2070
 • LICH THI 16CE HK5 L2 & 17CH.HL HK2 tu 03.12.2018 - Ngày:November 15, 2018, 11:05 am - Lượt down: 1901
 • GV coi thi 17CĐ_17CH tu 19.11 den 25.11.2018 - Ngày:November 15, 2018, 11:03 am - Lượt down: 2067
 • GV COI THI NANG BAC 17.11.2018 - Ngày:November 8, 2018, 4:03 pm - Lượt down: 1777
 • GV COI THI 16CK 16CQ 17CĐ 12.11 - 18.11.2018 - Ngày:November 8, 2018, 4:00 pm - Lượt down: 2107
 • 16CE HL Thi lai lan 2 tu 26.11 den 30.11.18 - Ngày:November 8, 2018, 3:56 pm - Lượt down: 1812
 • GV coi thi 16CK1A.16CQ1A 05.11 - 11.11.2018 - Ngày:November 1, 2018, 1:59 pm - Lượt down: 1831
 • 16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:October 25, 2018, 4:51 pm - Lượt down: 2035
 • GV COI THI TUAN TU 29-10 DEN 04-11-2018 - Ngày:October 25, 2018, 10:43 am - Lượt down: 2046
 • CD13 14 HLcac mon NLMLN PLDC TT - Ngày:October 22, 2018, 10:34 am - Lượt down: 1903
 • 17NQTP HL thi lan 2 ngày 01-11-2018 - Ngày:October 22, 2018, 10:30 am - Lượt down: 1962
 • 16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:October 22, 2018, 10:14 am - Lượt down: 2241


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: