Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09

Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 1975 - 0.03 MB

 • 17NQTP HL thi lan 2 ngày 01-11-2018 - Ngày:October 22, 2018, 10:30 am - Lượt down: 1745
 • 16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:October 22, 2018, 10:14 am - Lượt down: 2051
 • 16NQ1AB học lại thi lần 2 ngày 01-11-18 - Ngày:October 22, 2018, 9:07 am - Lượt down: 1753
 • Lịch thi lớp học lại CD2016 Học lại HK4 thi ngày 22-10-18 - Ngày:October 12, 2018, 10:56 am - Lượt down: 2008
 • GV COI THI TUAN TU 24-09 den 30-09-2018 - Ngày:September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt down: 1983
 • 17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9 (Dieu chinh) - Ngày:September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt down: 1983
 • GV COI THI TUAN TU 17-09 den 23-09-2018 - Ngày:September 14, 2018, 3:48 pm - Lượt down: 2110
 • 17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9-18 - Ngày:September 14, 2018, 3:46 pm - Lượt down: 1956
 • 16NQ1AB HL thi dợt 2 ngay 27-9-18 - Ngày:September 14, 2018, 3:45 pm - Lượt down: 2062
 • 16TH1AB HL thi ngay 8-9-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt down: 1791
 • 16NQ1AB HL thi dợt 1 ngay 9-9-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt down: 1774
 • GV COI THI TUAN TU 03-09 den 09-09-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:27 pm - Lượt down: 1927
 • GV COI THI TUAN TU 27-08 den 01-09 - Ngày:August 27, 2018, 9:12 am - Lượt down: 1672
 • GV COI THI TUAN TU 13-08 den 20-08 - Ngày:August 9, 2018, 1:59 pm - Lượt down: 1864
 • 17CH HL HK1 thi lan 1 ngay 27-8 - Ngày:August 9, 2018, 1:58 pm - Lượt down: 1867


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: