Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lich thi HK3 Lan 2_17CK1A, 17TQ1A từ 18.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 1871 - 0.01 MB

 • Lich thi HK3_17TQ.HL ngay 01.04.2019 - Ngày:March 22, 2019, 9:27 am - Lượt down: 1751
 • GV coi thi Bach Khoa ngay 16.03.2019 - Ngày:March 8, 2019, 4:22 pm - Lượt down: 1659
 • GV coi thi 17Ck1A, 17TQ1A Lan 2 từ 18.03.2019 - Ngày:March 8, 2019, 4:20 pm - Lượt down: 2402
 • GV coi thi 18TQ1A Đợt 1,2 CĐHL từ 11.03 - 16.03.2019 - Ngày:March 8, 2019, 4:18 pm - Lượt down: 2186
 • Lich thi HK3 Lan 2_17CK1A, 17TQ1A từ 18.03.2019 - Ngày:March 8, 2019, 4:14 pm - Lượt down: 1871
 • Lich thi 18TQ1A 18TQ_Đ2 HK1 Lan 2 tu 11.3.2019 - Ngày:February 26, 2019, 10:50 am - Lượt down: 1832
 • GV coi thi L2 các khóa Cao đẳng 17&18 từ 25.02 đến 02.03.2019 - Ngày:February 21, 2019, 2:21 pm - Lượt down: 2066
 • Lichthilan2.HK3.K17 & HK1 K18 tu ngay 25.02.2019 - Ngày:January 31, 2019, 10:12 am - Lượt down: 2109
 • GV coi thi 17CH CD 17CH.HL tu 21.01 - 27.01.2019 - Ngày:January 17, 2019, 3:43 pm - Lượt down: 1942
 • GV coi thi TN 2013 va cac khoa truoc - Ngày:January 17, 2019, 3:42 pm - Lượt down: 1882
 • GV coi thi SPKT 26 & 27.01.2019 - Ngày:January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt down: 1791
 • GV coi thi 16CKCQCD9CHCT & 17TQ!A 21.01 - 27.01.19 - Ngày:January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt down: 2584
 • GV coi thi SPKT dot 2 HK1 19 & 20.01.2019 - Ngày:January 14, 2019, 4:48 pm - Lượt down: 2010
 • Lich thi SPKT_16442DLU3 17542DLU1 dot 1. 2018 - 2019 - Ngày:January 11, 2019, 1:37 pm - Lượt down: 2234
 • GV coi thi HK1 18TQ1A+Đ2 & HK3 17CHCĐ.17CH.HL tu 14.01.2019 - Ngày:January 11, 2019, 1:31 pm - Lượt down: 2061


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: