Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lớp học lại
Ngày: April 5, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 3349 - 0.01 MB

 • 17CT1A thi HK2 ngay 04-06 dieu chinh - Ngày:May 3, 2018, 4:31 am - Lượt down: 2090
 • 17CH1A-D thi HK2 ngay 28-5 dieu chinh - Ngày:May 3, 2018, 4:31 am - Lượt down: 1947
 • 16TH_HL2 thi ngay 14-5 - Ngày:May 3, 2018, 4:30 am - Lượt down: 1950
 • GV COI THI TUAN TU 23-290418 - Ngày:April 18, 2018, 7:07 am - Lượt down: 2549
 • LỊCH THI TN 15TH1A-D lần 3 từ ngày 16-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:21 am - Lượt down: 2108
 • LỊCH THI TN 15NQ1A-D lần 3 từ ngày 09-04-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:21 am - Lượt down: 2489
 • LỊCH THI TN 13CAODANG lần 5 từ ngày 16-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:20 am - Lượt down: 2150
 • 17SN1A thi HK2 từ ngày 2-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:19 am - Lượt down: 1912
 • 16CE1A-D thi HK4 từ ngày 9-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:16 am - Lượt down: 2088
 • 16CĐ1AB thi HK4 từ ngày 24-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:16 am - Lượt down: 2030
 • GV COI THI TUAN TU 12-03 den 19-03-2018 - Ngày:March 8, 2018, 7:14 am - Lượt down: 2117
 • GV COI THI TUAN TU 05-03 den 10-03-2018 - Ngày:February 28, 2018, 8:37 am - Lượt down: 2205
 • 17NQTP HK3 dot 1 ngày 9-3-2018 - Ngày:February 28, 2018, 8:36 am - Lượt down: 2111
 • 17SQ1A thi lại HK1 ngay 7-3-18 - Ngày:February 8, 2018, 1:04 am - Lượt down: 2126
 • 17SN1A thi lại HK1 ngay 7-3-18 - Ngày:February 8, 2018, 1:04 am - Lượt down: 2083


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 27th of May 2022 - Lượt truy cập: