Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lớp 15CĐ học lại HK5
Ngày: May 22, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 2080 - 0.03 MB

 • 16NQ1AB thi lai HK4 ngay 8-8 - Ngày:June 8, 2018, 9:10 am - Lượt down: 1885
 • 15 CE HL2 HK6 thi lai ngay 19-06 - Ngày:June 8, 2018, 9:10 am - Lượt down: 2287
 • 15 CĐ HL HK5 thi lai ngay 19-06 - Ngày:June 8, 2018, 9:10 am - Lượt down: 2025
 • GV COI THI TUAN TU 11-06 den 17-06-2018 - Ngày:June 8, 2018, 1:29 am - Lượt down: 2116
 • GV COI THI TUAN TU 04-06 den 10-06-2018 - Ngày:May 31, 2018, 8:27 am - Lượt down: 2180
 • 17 TQ1A thi HK2 ngay 25-6 - Ngày:May 31, 2018, 8:27 am - Lượt down: 2094
 • 17 CT1A thi HK2 ngay 28-05 - Ngày:May 31, 2018, 8:26 am - Lượt down: 1961
 • 17 CK1A thi HK2 ngay 18-6 - Ngày:May 31, 2018, 8:26 am - Lượt down: 2113
 • 16TH1A thi HK4 ngay 04-6 - Ngày:May 31, 2018, 8:25 am - Lượt down: 2060
 • 16CT thi lai HK4 ngay 12-6 - Ngày:May 31, 2018, 8:25 am - Lượt down: 2134
 • 16CQ,CK thi lai HK4 ngay 12-6-18 - Ngày:May 31, 2018, 8:25 am - Lượt down: 2171
 • 16CĐ thi lai HK4 ngay 12-6-18 - Ngày:May 31, 2018, 8:24 am - Lượt down: 2199
 • 15CĐ1A-B thi mon thay the HK6 ngay 13-6 - Ngày:May 31, 2018, 8:24 am - Lượt down: 2181
 • 15 CE HL HK5 thi lai ngay 12-6 - Ngày:May 31, 2018, 8:23 am - Lượt down: 2288
 • GV COI THI TUAN TU 28-05 den 03-06 - Ngày:May 23, 2018, 11:07 am - Lượt down: 2365


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 6th of February 2023 - Lượt truy cập: