Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV COI THI TUAN TU 11-06 den 17-06-2018

Ngày: June 8, 2018, 1:29 am - Lượt xem: 2841 - 0.12 MB

 • GV coi thi 15CEHL 16THHL...tu 07.01 den 13.01.2019 - Ngày:January 5, 2019, 3:35 pm - Lượt down: 2201
 • GV coi thi 17CK.CT 18CĐ.CH.CT.TQ tu 07.01 den 13.01.2019 - Ngày:January 5, 2019, 3:33 pm - Lượt down: 1919
 • Lich thi SPKT 2018 2019 HK1 Đợt 2 - Ngày:January 5, 2019, 3:31 pm - Lượt down: 2214
 • Lich thi 17CH1A-D 17CHHL 17CĐ1AB tu 14.01.2019 - Ngày:January 5, 2019, 3:28 pm - Lượt down: 2044
 • GV coi thi tu 02.01 den 06.01.2019 - Ngày:December 28, 2018, 10:43 am - Lượt down: 2472
 • Lich thi 15CEHL 15CTHL 16NQHL 16THHL 17TQHL tu 07.01.19 - Ngày:December 21, 2018, 10:07 am - Lượt down: 2640
 • GV coi thi tu 24.12 den 30.12.2018 - Ngày:December 21, 2018, 10:04 am - Lượt down: 2324
 • Lich thi 16CĐ1A.B HK5 lan 2 (dieu chinh) - Ngày:December 13, 2018, 4:03 pm - Lượt down: 1983
 • GV coi thi tu 17.12 den 23.12.2018 - Ngày:December 13, 2018, 4:01 pm - Lượt down: 2008
 • Lich thi HK5 lan 2_16CT1A 16CĐ1A.B 16CK.CQ - Ngày:December 11, 2018, 5:18 pm - Lượt down: 2032
 • Lich thi lai tot nghiep cac khoa truoc_ CĐ, TCCN, TCN - Ngày:December 11, 2018, 5:15 pm - Lượt down: 1907
 • Lich thi 18CĐ 18CH 18CT_18TQ tu 24.12.18 den 13.01.19 - Ngày:December 7, 2018, 4:12 pm - Lượt down: 3336
 • GV coi thi tu 10.12 den 16.12.2018 - Ngày:December 6, 2018, 4:57 pm - Lượt down: 2006
 • GV coi thi tu 03.12 den 09.12.2018 - Ngày:November 29, 2018, 4:56 pm - Lượt down: 2257
 • GV coi thi Nang bac 26.11 den 02.12.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:29 am - Lượt down: 2250


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: