Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
17NQTP thi lai HK2 20-6

Ngày: June 8, 2018, 9:11 am - Lượt xem: 2528 - 0.03 MB

 • GV coi thi tu 02.01 den 06.01.2019 - Ngày:December 28, 2018, 10:43 am - Lượt down: 2385
 • Lich thi 15CEHL 15CTHL 16NQHL 16THHL 17TQHL tu 07.01.19 - Ngày:December 21, 2018, 10:07 am - Lượt down: 2562
 • GV coi thi tu 24.12 den 30.12.2018 - Ngày:December 21, 2018, 10:04 am - Lượt down: 2260
 • Lich thi 16CĐ1A.B HK5 lan 2 (dieu chinh) - Ngày:December 13, 2018, 4:03 pm - Lượt down: 1906
 • GV coi thi tu 17.12 den 23.12.2018 - Ngày:December 13, 2018, 4:01 pm - Lượt down: 1931
 • Lich thi HK5 lan 2_16CT1A 16CĐ1A.B 16CK.CQ - Ngày:December 11, 2018, 5:18 pm - Lượt down: 1962
 • Lich thi lai tot nghiep cac khoa truoc_ CĐ, TCCN, TCN - Ngày:December 11, 2018, 5:15 pm - Lượt down: 1840
 • Lich thi 18CĐ 18CH 18CT_18TQ tu 24.12.18 den 13.01.19 - Ngày:December 7, 2018, 4:12 pm - Lượt down: 3260
 • GV coi thi tu 10.12 den 16.12.2018 - Ngày:December 6, 2018, 4:57 pm - Lượt down: 1950
 • GV coi thi tu 03.12 den 09.12.2018 - Ngày:November 29, 2018, 4:56 pm - Lượt down: 2197
 • GV coi thi Nang bac 26.11 den 02.12.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:29 am - Lượt down: 2193
 • GV coi thi tu 26.11 den 02.12.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:18 am - Lượt down: 2417
 • GV coi thi DHSPKT 24.11 va 25.11.2018 - Ngày:November 23, 2018, 11:17 am - Lượt down: 2321
 • LICH THI 16CE HK5 L2 & 17CH.HL HK2 tu 03.12.2018 - Ngày:November 15, 2018, 11:05 am - Lượt down: 2126
 • GV coi thi 17CĐ_17CH tu 19.11 den 25.11.2018 - Ngày:November 15, 2018, 11:03 am - Lượt down: 2324


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 23rd of April 2024 - Lượt truy cập: