Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
16442DLU thi lai HK2 dot 1 24-6

Ngày: June 8, 2018, 9:15 am - Lượt xem: 2379 - 0.04 MB

 • LICH THI TN 15TH1A-D từ ngày 17-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:31 am - Lượt down: 1818
 • LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 1976
 • LICH THI TN 13CAODANG từ ngày 24-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 2040
 • 17 TQ1A thi lai HK2 ngay 10-8 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 2337
 • 17 CK1A thi lai HK2 ngay 11-08 - Ngày:August 2, 2018, 1:29 am - Lượt down: 2039
 • 16TH1A thi lai HK4 ngay 13-8 - Ngày:August 2, 2018, 1:29 am - Lượt down: 1824
 • LICH THI TN 16CH6A ngày 21-07 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 2140
 • D8H9B HL thi lan 1 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 1776
 • 17NQTP HL thi lan 1 ngay 07-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 1916
 • 17 TQ HL HK1 thi lan 2 ngay 09-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 2289
 • 17 CT1A thi lai HK2 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 1967
 • 17 CH1A-D thi lai HK2 ngay 10-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 2194
 • 17 CĐ1AB thi lai HK2 ngay 11-8 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 1907
 • 16NQ1AB HL HK3 thi lai ngay 07-08-2018 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 2119
 • 15CĐ HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 2274


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 28th of May 2023 - Lượt truy cập: