Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 - HK3 - Lớp 19TQ1A (CCĐ)
Ngày: November 6, 2020, 2:27 pm - Lượt xem: 405 - 0.09 MB

 • LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B - Ngày:July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt down: 249
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII-20TQ1A - Ngày:July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt down: 349
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII-20CĐ1A,B - Ngày:July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 237
 • LỊCH THI LÀN 1-HKII-20CH1A,B - Ngày:July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 371
 • LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CT1A - Ngày:July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt down: 180
 • LỊCH THI LẦN 1- HK IV-19CB1A - Ngày:July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt down: 161
 • LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CĐ1A - Ngày:July 14, 2021, 2:40 pm - Lượt down: 171
 • LỊCH THI LẦN 1-HKIV-19CH1A,B - Ngày:July 14, 2021, 2:39 pm - Lượt down: 265
 • LỊCH THI LẦN 2- CĐ18_Học lại - Ngày:April 29, 2021, 5:27 pm - Lượt down: 249
 • LỊCH THI LẦN 1- 18CĐ_HL - Ngày:March 30, 2021, 5:06 pm - Lượt down: 459
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP CĐ2018 - Ngày:March 8, 2021, 4:01 pm - Lượt down: 298
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CB1A - Ngày:March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt down: 203
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CT1A - Ngày:March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt down: 299
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CĐ1A (ĐIỀU CHỈNH) - Ngày:March 8, 2021, 3:59 pm - Lượt down: 250
 • LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CH1A,B - Ngày:March 8, 2021, 3:58 pm - Lượt down: 272


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 26th of May 2022 - Lượt truy cập: