Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV COI THI TUAN TU 14-200518

Ngày: May 9, 2018, 8:44 am - Lượt xem: 3090 - 0.08 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CT1A - Ngày:March 17, 2023, 3:07 am - Lượt down: 321
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CĐ1A - Ngày:March 16, 2023, 6:28 am - Lượt down: 336
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CN1A - Ngày:March 15, 2023, 3:21 am - Lượt down: 360
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22TQ1A,B - Ngày:February 8, 2023, 9:08 am - Lượt down: 428
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22CĐ1A và 22CT1A - Ngày:February 8, 2023, 9:07 am - Lượt down: 346
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:February 8, 2023, 9:06 am - Lượt down: 386
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 20CĐ_HL - Ngày:January 13, 2023, 3:45 am - Lượt down: 412
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 21TC_HL - Ngày:January 11, 2023, 7:16 am - Lượt down: 431
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:January 11, 2023, 7:15 am - Lượt down: 417
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CĐ1A - Ngày:January 11, 2023, 7:14 am - Lượt down: 352
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CT1A - Ngày:December 16, 2022, 2:02 am - Lượt down: 398
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21TQ1A-B - Ngày:December 15, 2022, 7:59 am - Lượt down: 431
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - Lớp 21CN1A - Ngày:December 14, 2022, 1:01 am - Lượt down: 400
 • LỊCH THI LẦN 1-HK III - Lớp 21TQ1C - Ngày:December 14, 2022, 12:57 am - Lượt down: 357
 • LỊCH THI LÀN 1 - HKI - LỚP 22CĐ1A VÀ 22CT1A - Ngày:December 8, 2022, 6:25 am - Lượt down: 553


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 19th of July 2024 - Lượt truy cập: