Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lớp 15CĐ học lại HK5
Ngày: May 22, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 2780 - 0.03 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HK IV - LỚP 21CN1A - Ngày:March 15, 2023, 3:21 am - Lượt down: 344
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22TQ1A,B - Ngày:February 8, 2023, 9:08 am - Lượt down: 403
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22CĐ1A và 22CT1A - Ngày:February 8, 2023, 9:07 am - Lượt down: 325
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:February 8, 2023, 9:06 am - Lượt down: 372
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 20CĐ_HL - Ngày:January 13, 2023, 3:45 am - Lượt down: 392
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP 21TC_HL - Ngày:January 11, 2023, 7:16 am - Lượt down: 395
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CH1A,B,C - Ngày:January 11, 2023, 7:15 am - Lượt down: 385
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CĐ1A - Ngày:January 11, 2023, 7:14 am - Lượt down: 328
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21CT1A - Ngày:December 16, 2022, 2:02 am - Lượt down: 379
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK III - LỚP 21TQ1A-B - Ngày:December 15, 2022, 7:59 am - Lượt down: 414
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK III - Lớp 21CN1A - Ngày:December 14, 2022, 1:01 am - Lượt down: 385
 • LỊCH THI LẦN 1-HK III - Lớp 21TQ1C - Ngày:December 14, 2022, 12:57 am - Lượt down: 343
 • LỊCH THI LÀN 1 - HKI - LỚP 22CĐ1A VÀ 22CT1A - Ngày:December 8, 2022, 6:25 am - Lượt down: 541
 • LỊCH THI LẦN 1- HK I - LỚP 22CH1A,B,C - Ngày:December 8, 2022, 6:24 am - Lượt down: 577
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK I - LỚP 22TQ1A,B (HIỆU CHỈNH) - Ngày:December 6, 2022, 7:11 am - Lượt down: 540


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 15th of June 2024 - Lượt truy cập: