Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV coi thi tuan 30/12-05/01/2020
Ngày: December 27, 2019, 12:16 pm - Lượt xem: 1151 - 1.47 MB

 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - 19CT1A và 19CĐ1A - Ngày:October 12, 2021, 3:12 pm - Lượt down: 503
 • LỊCH THI LẦN 2-HK IV - 19CH1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:11 pm - Lượt down: 569
 • Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B - Ngày:September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt down: 680
 • Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A - Ngày:September 10, 2021, 11:43 am - Lượt down: 918
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B - Ngày:September 10, 2021, 11:42 am - Lượt down: 750
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CT1A - Ngày:September 10, 2021, 11:41 am - Lượt down: 498
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CĐ1A - Ngày:September 10, 2021, 11:41 am - Lượt down: 517
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CB1A - Ngày:September 10, 2021, 11:40 am - Lượt down: 634
 • LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B - Ngày:July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt down: 668
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII-20TQ1A - Ngày:July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt down: 731
 • LỊCH THI LẦN 1-HKII-20CĐ1A,B - Ngày:July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 603
 • LỊCH THI LÀN 1-HKII-20CH1A,B - Ngày:July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt down: 1056
 • LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CT1A - Ngày:July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt down: 537
 • LỊCH THI LẦN 1- HK IV-19CB1A - Ngày:July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt down: 536
 • LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CĐ1A - Ngày:July 14, 2021, 2:40 pm - Lượt down: 527


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 4th of October 2023 - Lượt truy cập: