Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi Lần 2-lớp 17CH1A-D (15/05/2020)
Ngày: May 11, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 1241 - 0.01 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CĐ1A - Ngày:June 3, 2022, 3:29 am - Lượt down: 475
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKII - LỚP 21CH1A-C - Ngày:June 3, 2022, 3:29 am - Lượt down: 557
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CN1A và 21TQ1C - Ngày:June 1, 2022, 7:26 am - Lượt down: 971
 • Lịch thi tốt nghiệp lần 5 - Lớp 16TH - Ngày:May 16, 2022, 3:29 am - Lượt down: 542
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKIV - LỚP 20CH1A-B và 20CĐ1A-B - Ngày:April 6, 2022, 8:24 am - Lượt down: 622
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1C - Ngày:March 31, 2022, 8:19 am - Lượt down: 553
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CN1A - Ngày:March 21, 2022, 12:54 am - Lượt down: 570
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKI - LỚP 21CH1A-B, 21CĐ-CB-CT, 21TQ1A-B - Ngày:March 8, 2022, 12:41 am - Lượt down: 980
 • LỊCH THI LẦN 2 - HKV LỚP 19CT, 19CĐ - HKIII 20CH, 20TQ1A - HKII LỚP 20TQ1B - Ngày:February 15, 2022, 3:06 am - Lượt down: 675
 • LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18,19,20_HL - Ngày:February 10, 2022, 6:40 am - Lượt down: 631
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:February 8, 2022, 7:24 am - Lượt down: 669
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIV - LỚP 20CH1A,B - Ngày:February 8, 2022, 7:24 am - Lượt down: 744
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21TQ1A,B - Ngày:December 24, 2021, 8:02 am - Lượt down: 894
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CĐ1A, 21CB1A, 21CT1A (Điều chỉnh thời gian thi môn Chính trị)) - Ngày:December 24, 2021, 8:01 am - Lượt down: 694
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKI - LỚP 21CH1C - Ngày:December 24, 2021, 8:00 am - Lượt down: 702


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 27th of May 2024 - Lượt truy cập: