Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi Lần 2 - HK2 Lớp 19TQ1A
Ngày: May 12, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 758 - 0.01 MB

 • LỊCH THI LẦN 2-CĐ2018-HK5 (Điều chỉnh) - Ngày:January 12, 2021, 9:18 am - Lượt down: 617
 • LỊCH THI LẦN 1-CĐ18_HL - Ngày:January 12, 2021, 9:18 am - Lượt down: 751
 • LỊCH THI LẦN 1-HK1-20TQ1A - Ngày:December 30, 2020, 11:51 am - Lượt down: 717
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CB1A - Ngày:December 30, 2020, 11:50 am - Lượt down: 741
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CD1A - Ngày:December 30, 2020, 11:50 am - Lượt down: 524
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CH1A,B - Ngày:December 30, 2020, 11:49 am - Lượt down: 667
 • LỊCH THI LẦN 1-HK3-19CT1A - Ngày:December 30, 2020, 11:48 am - Lượt down: 522
 • LỊCH THI LẦN 1-HK5-18CH1A-D - Ngày:December 30, 2020, 11:40 am - Lượt down: 658
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK1 - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:December 21, 2020, 11:49 am - Lượt down: 612
 • LỊCH THI LÀN 1- HK 1- LỚP 20CH1A,B - Ngày:December 21, 2020, 11:47 am - Lượt down: 760
 • LỊCH THI LẦN 1 - LỚP TC_HL (KTCA) - Ngày:November 23, 2020, 9:47 am - Lượt down: 598
 • LỊCH THI LẦN 1 - HK3 - Lớp 19TQ1A (CCĐ) - Ngày:November 6, 2020, 2:27 pm - Lượt down: 643
 • Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CĐ1A,B - Ngày:September 28, 2020, 10:23 am - Lượt down: 730
 • Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CH1A-D - Ngày:September 28, 2020, 10:22 am - Lượt down: 634
 • Lịch thi lần 1 - HK5 - 18CT1A - Ngày:September 28, 2020, 10:22 am - Lượt down: 998


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 26th of March 2023 - Lượt truy cập: